θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, January 04, 2009

Και πλήρωσαν το μισθό μου, τριάντα ασημένια νομίσματα (αργύρια)


.
.

Όπως φαίνεται από το Παλιο-διαθηκικό απόσπασμα οι επινοητές του Καινο-διαθηκικού μύθου δεν εφηύραν απολύτως τίποτα.
Συχνά μάλιστα το διατυπώνουν απροκάλυπτα γράφοντας το: "Ίνα πληρωθούν οι γραφές ή το γραφέν", ενοώντας αυτό που γράφει η Παλαιά.


ΖΑΧΑΡΙΑΣ 11:12

12 και έρώ προς αυτούς ει καλόν ενώ­πιον υμών έστι, δότε στήσαντες τον μισθόν μου ή άπείπασθε- και έστησαν τον μισθόν μου τριάκοντα αργύρους.
13. καί είπε Κύριος προς με κάθες αυτούς εις το χωνευτήριον, και σκέψαι ει δόκιμόν έστιν, όν τρόπον έδοκιμάσθην υπέρ αυ­τών, και ελαβον τους τριάκοντα αργυ­ρούς και ένέβαλον αυτούς εις τον οίκον Κυρίου εις το χωνευτήριον
14.και απέρ­ριψα την ράβδον την δευτέραν, το Σχοίνισμα, του διασκεδάσαι την κατάσχεσιν ανά μέσον Ιούδα και ανά μέσον Ισραήλ.


ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ:

12. Ύστερα τους είπα: «Αν φαί­νεται καλό στα μάτια σας, δώστε μου το μισθό μου· αν όμως όχι, μην τον δίνετε». Και πλήρωσαν το μισθό μου, τριάντα ασημένια νομίσματα.
13. Τότε, ο Ιεχωβά μού είπε: «Ρίξε τα στο θησαυροφυλάκιο—η μεγα­λοπρεπής τιμή με την οποία απο­τιμήθηκα κατά την άποψη τους». Έτσι λοιπόν, πήρα τα τριάντα αση­μένια νομίσματα και τα έριξα μέσα στο θησαυροφυλάκιο στον οίκο του Κυρίου.