θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, January 05, 2009

Μεταξύ των Ελλήνων ομιλούν οι σοφοί και κρίνουν οι αμαθείς.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Ο νεαρός Αλκιβιάδης εδίσταζε και εφοβείτο πολύ να παρουσιασθή και να ομιλήση μπροστά στο πλήθος. Ο Σωκράτης τον ενθάρρυνε με τον ακόλουθον τρόπον:
Δέν περιφρονείς εκείνον τον υποδηματοποιόν; Ναί απεκρίθη ο Αλκιβιάδης.

Δεν περιφρονείς και τον κύρηκα εκείνον της αγοράς; Ναί.


Και εκείνον τον σκηνορράπτην; Ναί.


Λοιπόν καταλήγει ο Σωκράτης. Ο Δήμος των Αθηναίων ειναι άθροισμα τέτοιων ανθρώπων. Εάν επομένως περιφρονής τον καθένα τους ξεχωριστά πρέπει να τους περιφρονής και οταν ειναι όλοι τους μαζί.
(Αιλιανός, Ποικίλη ιστορία Β,1).


ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ

Ο Ανάχαρσις παρευρίσκεται εις συνέλευσιν του Δήμου των Αθηναίων, όπου μορφωμένοι ρήτορες αγορεύουν προς το πλήθος. Ο φιλόσοφος εσχολίασε το γεγονός και είπε:
Είναι και εκείνο άξιον θαυμασμού οτι μεταξύ των Ελλήνων ομιλούν οι σοφοί και κρίνουν οι αμαθείς.
(Πλούταρχος,5)

ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

Ο Αντισθένης κατηγορεί τον Πλάτωνα ως αλαζόνα.Κάποτε που τον επεσκέφθη,τον είδε άρρωστον να κάνη εμετό εις μία λεκάνην.Τοτε εκύτταξε την λεκάνην και είπε:
Χολήν βλέπω εδώ αλλα όχι αλαζονεία.
Υπονοών οτι ο Πλάτων εξακολουθεί να έχει μέσα του αλαζονείαν.

Ο Αντισθένης υπέφερε απο πόνους και εφώναζε:
Ποιός θα με απαλλάξει απο τόυς πόνους;
Ο Διογένης του έδειξε ενα ξιφίδιον και του είπε:
Αυτό εδώ Αντισθένη!
Απο τους πόνους είπα όχι απο την ζωήν απάντησε ο Αντισθένης.