θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, January 05, 2009

Η ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΤΗΣ ΜΗΔΕΙΑΣ


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Medea Sarcophagus.
Wonderful ancient greec sarcophagus tells the story of Jason and Medea -- I love this story! It's the scene just after Kreusa has put on the wedding dress that was given to her by Medea: Kreusa has to die as the dress burns her, Jason nothing but watching horrified.