θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, January 10, 2009

4500 Σαξονες άπεκεφαλίσθησαν επειδή επέμεναν νά αρνούνται τόν ξένο θεό πού αυτός ήθελε νά τους επιβάλλει.

..
.
.


.


.


.
κοντά στό Βερντεν, υπάρχουν 4500 πέτρες, φερμένες ή κάθε μία από ένα σαξονικό χωριό, τοποθετήθηκαν ή μία πάνω στην άλλη άπό τις δύο πλευρές τών ατραπών του δάσους, εις μνήμην τών 4500 Σαξόνων πού άπεκεφαλίσθησαν έκεί, στίς όχθες του Αλγηρος, τό 782, κατά διαταγήν του Καρλομάγνου, επειδή επέμεναν νά αρνούνται τόν ξένο θεό πού αυτός ήθελε νά τους επιβάλλ

the Frankish king, Charlemagne, who cut off the heads of 4,500 Saxons for practicing paganism (Bloody Verdict of Verden) in one day.