θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, January 12, 2008

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΙ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΡΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΙ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩN

Στήν κάτωθι διεύθυνσι υπογράφομε γιά τήν διάσωσι τών από δεκαετιών ευρεθέντων αρχαιολογικών ευρημάτων τής Αγροτέρας Αρτέμιδος.Η πολιτιστική μας κληρονομιά πρέπει νά διασωθή καί ως τεκμήριο τής Ελληνικότητός μας (γιά νά μήν προκύψουν μελλοντικώς καί άλλοι ιστοριοκάπηλοι).

http://www.artemisagrotera.org/gr/petition.asp