θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, November 17, 2007

ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ;

Μία εξόφθαλμη πλαστογραφία παρατίθεται εδώ:


266. ΑΛΕΚΤΟΡΕΣ ΔΥΟ ΚΑΙ ΑΕΤΟΣ
Αλεκτόρων δύο μαχομένων περί θηλειών όρνίθων ο είς τον έτερον κατετροπώσατο. και ο μεν ηττηθείς εις τόπον κατάσκιον άπιών έκρύβη ο δε νικήσας εις ύψος αρθείς και έφ' υψηλού τοίχου στάς μεγαλοφώνως εβόησε. και παρευθύς αετός καταπτάς ήρπασεν αυτόν, ό δ' έν σκότω κεκρυμμένος άδεώς έκτοτε ταις θηλείαις επέβαινε.

Ο μύθος δηλοί, ότι Κύριος υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν.

266. Δύο πετεινοί και αετός
Δυο πετεινοί μάλωναν μεταξύ τους για τις κότες κι ο ένας κατατρόπωσε τον άλλο. Ο νικημένος πήγε και κρύ­φτηκε σ' ένα σκιερό μέρος· ο νικητής ανέβηκε και στά­θηκε πάνω σ' έναν ψηλό τοίχο και λάλησε μεγαλόφωνα. Κι αμέσως πέταξε κάτω ένας αετός και τον άρπαξε. Έτσι εκείνος που είχε μείνει στο σκοτάδι, ανέβαινε από τότε άφοβα στις κότες.

Ο μύθος σημαίνει ότι ο Κύριος αντιτάσσεται στους υπερήφανους και ευεργετεί τους ταπεινούς.

Στην εποχή του Αισώπου δεν υπήρχε κανένας "Κύριος" που επιβραβεύει μάλιστα τους ταπεινούς