θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, June 01, 2007

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Α/Α ΦΥΣΙΚΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΜΑΤΘ. ΜΑΡΚ. ΛΟΥΚ. ΙΩΑΝ.
1. Σταματά την καταιγίδα 8:23 4:35 8:22 -
2. Θρέφει 5.000 άτομα 14:13 6:30 9:10 6:1
3. Περπατά στο νερό 14:25 6:48 - 6:19
4. Θρέφει 4.000 άτομα 15:32 8:1 - -
5. Ο φόρος του ναού στο στόμα του ψαριού 17:24 - - -
6. Ξεραίνει την συκιά 21:18 11:12 - -
7. Η θαυμαστή αλιεία - - 5:1 -
8. Μετατροπή του ύδατος σε οίνο - - - 2:1
9. Δεύτερη θαυμαστή αλιεία - - - 21:1
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
Γενικά θαύματα ΜΑΤΘ. ΜΑΡΚ. ΛΟΥΚ. ΙΩΑΝ.
1. Η Θεραπεία του λεπρού 8:2 1:40 5:12 -
2. Η Θεραπεία του υπηρέτη του Εκατόνταρχου 8:5 - 7:1 -
3. Η Θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου 8:14 1:30 4:38 -
4. Η Θεραπεία πολλών το απόγευμα 8:16 1:32 4:40 -
5. Η Θεραπεία του παραλυτικού 9:2 2:3 5:18 -
6. Η Θεραπεία της αιμοραγούσας γυναίκας 9:20 5:25 8:43 -
7. Η Θεραπεία δύο τυφλών 9:27 - - -
8. Η Θεραπεία του άνδρα με το ξηρό χέρι 12:9 3:1 6:6 -
9. Η Θεραπεία της κόρης της Ελληνίδας από την Συροφοινίκη 15:21 7:24 - -
10. Η Θεραπεία του επιληπτικού 17:14 9:17 9:38 -
11. Η Θεραπεία του τυφλού 20:30 10:46 18:35 -
12. Η Θεραπεία του κουφού - 7:31 - -
13. Η Θεραπεία του τυφλού στην Βηθεσδά - 8:22 - -
14. Η Θεραπεία της συγκύπτουσας - - 13:11 -
15. Η Θεραπεία του υδροπικού - - 14:1 -
16. Η Θεραπεία των δέκα λεπρών - - 17:11 -
17. Το κόλλημα του αυτιού του υπηρέτη - - 22:51 -
18. Η Θεραπεία του υιού του ευγενή - - - 4:46
19. Η Θεραπεία του παράλυτου στην Βηθεσδά - - - 5:1
20. Η Θεραπεία του εκ γεννετής τυφλού - - - 9:1
ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΤΘ. ΜΑΡΚ. ΛΟΥΚ. ΙΩΑΝ.
1. Η ανάσταση της κόρης του άρχοντα 9:18, 23 5:22, 35 8:40, 49 -
2. Η ανάσταση του υιού της χήρας στην Ναϊν - - 7:11 -
3. Η ανάσταση του Λαζάρου - - - 11:43
ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΙ ΜΑΤΘ. ΜΑΡΚ. ΛΟΥΚ. ΙΩΑΝ.
1. Οι δαίμονες μπαίνουν στους χοίρους 8:28 5:1 8:26 -
2. Η Θεραπεία του δαιμονισμένου μουγκού 9:32 - - -
3. Ο εξορκισμός του ακάθαρτου πνεύματος - 1:23 4:33 -
4. Η Θεραπεία του δαιμονισμένου τυφλού & μουγκού 12:22 - 11:14 -
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ιδ΄ 11: “Πιστέψτε με όταν λέω πως εγώ βρίσκομαι εντός του πατρός και ο πατέρας βρίσκεται εντός μου ή τουλάχιστον πιστέψτε σ΄εμένα δια τα έργα αυτά.”

ΙΩΑΝΝΗΣ ι΄ 37, 38: “ Εάν δεν ποιώ τα έργα του πατρός μου μη με πιστέψετε. Εάν όμως τα ποιώ και άν δεν πιστέψετε σ΄εμένα, πιδστέψτε στα έργα για να γνωρίσετε και να κατανοήσετε πως ο πατέρας βρίσκεται εντός μου και εγώ βρίσκομαι εντός του πατρός”

ΙΩΑΝΝΗΣ κ΄30, 31: “Πολλά άλλα σημεία εποίησε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών του τα οποία δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο αυτό. Αυτά δε γράφησαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο υιός του Θεού και πιστείοντας να έχετε ζωή στο όνομά του”.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ια΄21, 22: “Αλοίμονο σ εσένα Χοραζίν, Αλοίμονο σ εσένα Βηθσαϊδά, διότι εάν οι δυνάμεις που γεννήθηκαν σ΄εσάς, γίνοντο στην Τύρο και την Σιδώνα θα είχαν μετανοήσει από παλιά καθήμεναι εν σάκκω και σποδώ. Σε λέω όμως πως θα είναι πιό ανεκτές η Τύρος και η Σιδώνα κατά την ημέρα της κρίσεως απ ότι εσείς.”