θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 26, 2019

Τα κίτρινα γιλέκα για 28η εβδομάδα.

 
 
Κάτι για το οποίο τα "Ελληνικά" ΜΜΕ παραμένουν απολύτως σιωπηλά.

Η ομορφιά είναι αθάνατη.

 
 
Η σύγχρονη τέχνη δεν μπορεί να καταστρέψει την ομορφιά, γιατί η ομορφιά είναι αθάνατη.
Στο τέλος, η Ομορφιά - με την παντοδύναμη δύναμη της - πάντα κερδίζει!
 
Modern art can't destroy Beauty, for it is Immortal.
In the end, Beauty - in its omnipotent power - always win!

 

Η "δικαιοσύνη" κατά την Τουρκοκρατία.

 
 
Ἂν κανεὶς κακοποιὸς φθονῇ κανένα πλούσιον, τρέχει εὐθὺς πρὸς τὸν κριτὴν καὶ λέγει ὅτι ἐκεῖνος νὰ τοῦ χρεωστῇ τόσην ποσότητα. Ὁ κριτής, ἀφοῦ δοξάσῃ πρῶτον τὴν τύχην διὰ τὸ ἄφευκτον μέλλον κέρδος του, κράζει τὸν ἐναγόμενον καὶ τὸν ἐρωτᾷ, ἂν ἀληθῶς χρεωστῇ τοῦ ἐνάγοντος ἐκείνην τὴν ποσότητα ὁποὺ τοῦ ζητεῖται, ἀποκρινόμενος δὲ αὐτὸς τὸ ὄχι, τότε ἐρωτᾷ τὸν ἐνάγοντα ἂν ἔχῃ μάρτυρας, ὁ ὁποῖος λέγει τὸ ναί, καὶ ὁ μωροκριτὴς τοῦ δίδει καιρὸν τρεῖς ἡμέρας, διὰ νὰ φέρῃ τοὺς μάρτυρας, καὶ τὸν ἐναγόμενον βάζει εἰς φυλακήν. Ἂν μετὰ τρεῖς ἡμέρας ὁ ἐνάγων εὕρῃ καὶ παρησιάσῃ δύο ψευδομάρτυρας, ὁ ἐναγόμενος εἶναι εἰς χρέος νὰ πληρώσῃ ὅσα ἐκεῖνοι ψευδομαρτυρήσουν ὅτι χρεωστεῖ, ἂν δὲ καὶ δὲν τοὺς φέρῃ, τότε ὁ κριτὴς ἐλευθερώνει τὸν ἀδικημένον, πλὴν λαμβάνει παρ᾿ αὐτοῦ τὸ δέκατον εἰς τὴν ποσότητα ὁποὺ ἀδίκως τοῦ ἐζητήθη, χωρὶς ποσῶς νὰ τιμωρήσῃ τὸν ψεύστην. Ἂν πάλιν ὁ ἀδικημένος ὁρκισθῇ ὅτι δὲν χρεωστεῖ, τότε οἱ μάρτυρες δὲν χρησιμεύουν, καὶ αὐτὸς δὲν πληρώνει ἄλλο εἰμὴ τὸ δέκατον, εἰς τρόπον ὁπού, ἂν καὶ ἀληθῶς εἶναι χρεώστης, μὲ τὸ ἴδιον μέσον τοῦ ὅρκου δὲν πληρώνει τὸ χρέος του.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΗΤΟΙ
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΜΝΗΜΕΙΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΧΟΛΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γ. ΒΑΛΕΤΑΣ

Saturday, May 25, 2019

Σεληνιακές Δυνάμεις

 
 
Σεληνιακές Δυνάμεις
 
Τα όντα της αλυσίδας της Σελήνης είναι άψυχα όντα, όπως οι Grays και οι Zetas (Από τον πλανήτη Ζήτα Ρετικούλι), που έχουν κλωνοποιηθεί και υβριδοποιηθεί για χρήση από τους Annunaki, τους Δρακονιανούς (Drakonians) κ.α. που έχουν τοποθετήσει αυτά τα όντα ως «εργάτες» σε διάφορους πλανήτες. Οι φυλές της αλυσίδας της Σελήνης είναι μέρος των   Προσφυγικών Φυλών που προήλθαν από τις εκρήξεις των πλανητών στο Ηλιακό μας Σύστημα. Οι γενεές της αλυσίδας της Σελήνης έχουν επίσης απορριφθεί από άλλους κύκλους εξέλιξης μεταξύ πολλών πλανητών στο Ηλιακό μας Σύστημα. Οι γενεές της αλυσίδας της Σελήνης έχουν εμπλακεί άμεσα, τόσο καρμικά όσο και τεχνολογικά, με τη σκόπιμη δημιουργία του προγράμματος "Σεξουαλική δυστυχία" στην ανθρώπινη φυλή κατά τη διάρκεια αυτής των σκοτεινών αιώνων. Το πρόγραμμα σεξουαλικής δυστυχίας είναι να παραμορφώνουν, να χειραγωγούν και να κακοποιούν τις σεξουαλικές ενέργειες, ως εκ τούτου τις πνευματικές ενέργειες, σε ανθρώπους που ενσαρκώθηκαν σε αυτόν τον πλανήτη.
Τα πεδία Baphomet εμπλέκονται περίπλοκα σε όλες τις παραπλανήσεις και τα τεχνάσματα που σχετίζονται με το Seducer Archetype Αρχέτυπο Seducer που προάγει τον Προγραμματισμό Της "Σεξουαλικής δυστυχίας"  των Σεληνιακών Δυνάμεων ή των Γεννεών της Σεληνιακής Αλυσίδας.
Πολλές από αυτές τις δομές ελέγχου του νού στη γη κρατήθηκαν στη θέση τους μέσω μαγνητικών αποτυπώσεων που μεταδόθηκαν από τη Σελήνη, που είναι ένας τεχνητός δορυφόρος. Οι δυνάμεις του Ωρίωνα από τον Κρόνο χρησιμοποιούν το φεγγάρι ως φυλάκιο για τη μετάδοση των Σεληνιακών δυνάμεων στη γη. Έχουν χρησιμοποιήσει τις γενεές της Σελήνης ως εργαζόμενους για το σκοπό αυτό για πολλές χιλιετίες. Αυτές οι γενεές της Σελήνης ήταν εγγενώς υπεύθυνες για τον έλεγχο του νου που μεταδόθηκε στη γη για να δημιουργήσει το διαχωρισμό των φύλων, τη σεξουαλική δυστυχία και τον Misogyny. [1]

Σεληνιακές Αλυσίδες, Σεληνιακές Δυνάμεις.
 
Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο σύστημα Solar Stargate και στο Sun Disc Network αποσύνδεσαν τις πνευματικές επικοινωνιακές συνδέσεις του Avatar Christ Matrix μέσα στο πρότυπο εκδήλωσης του πλανητικού πυρήνα, καταβροχθίζοντας τη Γη  και οδηγώντας την στην πιο σκοτεινή εποχή. Αυτή η ζημιά στο πρότυπο του πυρήνα και η επακόλουθη αποσύνδεσή του από τον ηλιακό λόγο δημιούργησε ένα κλειστό σύστημα πεπερασμένης ενεργειακής τροφοδότησης που εμπόδισε την πλανητική ανάληψη και τερμάτισε την επικοινωνία με τις εξωδιασταλτικές οικογένειες του Diamond Sun. Οι ομάδες του NAA εκμεταλλεύτηκαν το κλειστό σύστημα και τις κατακερματισμένες ψυχές της Tara καθώς επανεμφανίστηκαν πίσω στα χρονοδιαγράμματα της Γης για να ανακτήσουν τα χαμένα μέρη της ψυχής τους. Ως αποτέλεσμα της βλάβης του πλανητικού πλέγματος, είχαν χάσει τις ψυχικές τους μνήμες και πολλοί ανακυκλώνονταν επανειλημμένα στις κατώτερες διαστατικές ζώνες των χρονοδιαγραμμάτων 3D της γης, ανίκανες να θεραπεύσουν το Matrix Soul τους, να εξελιχθούν ή να ανέβουν καθώς το σώμα της συνείδησης τους κόλλησε.
Αυτό το κατακλυσμιακό γεγονός έφερε τις οντότητες της Σελήνης και της Μαύρης Τρύπας που ήρθαν σε επαφή με τη Γη και άρχισαν να τροποποιούν και να αρπάζουν γενετικά το πλανητικό πεδίο χρησιμοποιώντας το ως φυλακή συνείδησης και γεωργική επικράτεια. Οι Σεληνιακές Αλυσίδες είναι άψυχα όντα, όπως μερικοί από τους Grays και Zetas, που έχουν κλωνοποιηθεί και υβριδοποιηθεί για χρήση από τις ομάδες NAA που τους έχουν τοποθετήσει σε διάφορα φεγγάρια και πλανήτες για να εργαζονται. Οι αλυσίδες της Σελήνης έχουν επίσης συνδέσεις με τις προσφυγικές φυλές που προήλθαν από τους πολέμους Άρη-Maldek, με αποτέλεσμα να εκραγούν οι πλανήτες στο Ηλιακό Σύστημα. Οι γενεές της Σελήνης θεωρούνται επίσης απογυμνωμένες ή καθυστερημένες από άλλους κύκλους εξελικτικών κύκλων που συμβαίνουν μεταξύ φυλετικών φυλών πολλαπλών πλανητών που βρίσκονται στο ηλιακό μας σύστημα. Οι γενεές της Σελήνης της Σελήνης έχουν εμπλακεί άμεσα τόσο σε καρμικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο, δημιουργώντας σκόπιμα το πρόγραμμα ελέγχου του μυαλού σεξουαλικής δυστυχίας στην ανθρώπινη φυλή κατά τη διάρκεια αυτής της σκοτεινής εποχής, προκειμένου να συγκεντρώσει τη μέγιστη ποσότητα ανθρώπινης σεξουαλικής ενέργειας για τη αποκλειστική χρήση τους. Το πρόγραμμα της Σεξουαλικής δυστυχίας είναι μια σεληνιακή παραμόρφωση που έχει σχεδιαστεί για να χειραγωγήσει και να κακοποιήσει τις σεξουαλικές ενέργειες της ηλιακής συνείδησης. Αυτός ο τύπος χειραγώγησης είναι επίσης από πνευματική άποψη εξαιρετικά καταχρηστικός επειδή βλάπτει σε μεγάλο βαθμό το ανθρώπινο φωτεινό σώμα. [2]
 
 Αστρική διάσταση.
 
Η τέταρτη διάσταση, ένα φάσμα πράσινων ενεργειακών κυμάτων, είναι μια διάσταση που τραυματίζει την καρδιά  και την ψυχική βάση, η οποία εν μέρει μεταδίδεται από την απίστευτη ιστορία της ανθρώπινης ψυχικής βλάβης στον πλανήτη ... Αυτά τα 2D / 4D ενεργειακά κέντρα είναι συμβιβασμένα και αποτελούν μέρος του συμπλέγματος των καρδιακών τσάκρα όλων των ανθρώπων, καθώς επίσης συνδέεται με τις ιστορίες του πλανητικού συμπλέγματος της καρδιάς στη Γκίζα της Αιγύπτου.
Κατά την κατάληψη αυτών των 4D ενεργειακών κέντρων, το False White Light, τα ψεύτικα πλέγματα της συνείδησης Χριστού, η False Ascension χρησιμοποιήθηκαν τελικά εδώ για να παραπλανήσουν τα ανθρώπινα όντα. Οι ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτά τα κέντρα οδήγησαν επίσης σε συναισθηματικές στρεβλώσεις και αποκλίνουσες συσσωρευμένες ενέργειες στα χαμηλότερα κέντρα ενέργειας. Από αυτό επωφελούνται οι αρνητικοί εξωγήινοι για να διασπάσουν τις ψυχικές ενέργειες, αντί να τις ενσωματώσουν και να τις θεραπεύσουν, ελέγχοντας τις σεξουαλικές ενέργειες. Προωθώντας τις στρεβλώσεις γύρω από τη σεξουαλική πράξη, τους ρόλους των φύλων και την καταστροφή της σχέσης μας με τη μητέρα και τον πατέρα μας, η φυλή μας κατέρρευσε μέσα στη σεξουαλική δυστυχία.
Αυτό είναι γνωστό ως το "πρόγραμμα της σεξουαλικής δυστυχίας" που πολλαπλασιάζεται και ελέγχεται από τις σειρές των Σεληνιακών Αλυσίδων (φεγγάρι) στη γη. (Αυτές είναι οι γενεαλογίες που δεν είναι γηγενείς στη γη, προήλθαν από τη διαδικασία της εισβολής και της εξαπάτησης.) Αυτά είναι πολλαπλά στρώματα αρχιτεκτονικής και ελέγχου του νού που δημιουργήθηκαν τεχνητά για να ελέγξουν, να εξαπατήσουν, να θαμπώσουν, να μπερδέψουν, να βασανίσουν και να κλέψουν την δύναμη των ανθρώπινων όντων και αυτό είναι μια παραβίαση της ανθρώπινης ψυχής. Αυτές οι ενέργειες τραυματίζουν το σώμα της ψυχής, καθώς το   τραύμα σε γεγονότα όπως ο βιασμός ή τα σεξουαλικά βασανιστήρια, κατακερματίζουν την ψυχή και την οδηγούν σε ολοκληρωτική καταστροφή. Όταν η ψυχή θραύεται από κάθε έντονο τραύμα, κλείνει τη διασύνδεση της ψυχής και τη διασύνδεση της καρδιάς και συμπυκνώνει   συστηματικά τα στρώματα των πνευματικών σωμάτων. Εάν αυτό δεν θεραπευτεί, τα θραύσματα της ψυχής δεν μπορούν να συνδεθούν καθόλου και υπάρχουν σε θραύσματα που διασκορπίζονται στα πλανητικά πλέγματα της συνείδησης. Το φυσικό αποτέλεσμα είναι μια αποσυνδεδεμένη ψυχή από το ενσαρκωμένο ανθρώπινο σώμα. (Η ψυχή που είναι έξω από τον φυσικό εαυτό, μπορεί να υπάρχει σε εκατομμύρια θραύσματα, αντί να ολοκληρώνεται για να ενσωματωθεί.)
Αυτή η αποσύνδεση είναι το αποτέλεσμα της μεγαλύτερης δυσλειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου και των σχετικών ψυχολογικών στρεβλώσεων, πολλές από τις οποίες είναι κλινικές αναφορές στην σχιζοειδή, τον ναρκισσιστική και σε όλες τις διαταραχές της προσωπικότητας. Μόλις μια ψυχή κατακερματιστεί το σώμα είναι πολύ εύκολο να ελεγχθεί ή να καταληφθεί. [3] [4]

Τραυματισμοί στις ψυχές στο γάμο.
 
Αυτές οι ενέργειες κατά της ζωής έχουν διαστρεβλωθεί σκόπιμα μέσω του έλεγχου του νου της πατριαρχικής κυριαρχίας Mind Control, η οποία έχει βλάψει σοβαρά τη φυσική ισορροπία που υπάρχει μεταξύ της αρχής του άνδρα και της γυναίκας. Αυτό έχει σε κάποιο βαθμό συναισθηματικά καταστρέψει και πνευματικά ακινητοποιήσει όλους τους ανθρώπους. Μερικά από τα πιο τραυματικά γεγονότα είναι αυτές οι επώδυνες αναμνήσεις από τις υφιστάμενες στρεβλώσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών που αναγκάζονται να κακοποιήσουν ο ένας τον άλλο, ξανά και ξανά.
Αυτές οι παραμορφώσεις της αρχής του φύλου έχουν χρησιμοποιηθεί για να προωθήσουν μερικά από τα βαθύτερα επίπεδα πνευματικής κακοποίησης, της Σεξουαλικής δυστυχίας και των προσωπικών βασανιστηρίων που θα μπορούσαν να συμβούν σε μία φυλή όντων. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται αυτόν τον πόνο, καθώς η ψυχή συνθλίβεται και υπάρχουν λόγοι για αυτό που δικαιολογεούνται από τις κυτταρικές μνήμες της απόκρυφης ανθρώπινης ιστορίας.

Ο αληθινός πνευματικός γάμος, True spiritual marriage ως μέρος της φυσικής βιολογικής πνευματικής ανάληψης, κλέφθηκε από την ανθρωπότητα μέσα από την εξωγήινη εισβολή και ο πόνος αυτής της κλοπής και της συναισθηματικής κακοποίησης έβλαψε τις καρδιές πολλών ανθρώπων. Η καρδιακή βλάβη, τόσο η σωματική όσο και η ενεργητική, έχει μπλοκάρει το κέντρο επικοινωνίας της ψυχής με ολόκληρο το σώμα. Για το λόγο αυτό υπάρχει ένας ασυνείδητος τρόμος στην πρόσβαση στο κέντρο της καρδιάς επειδή η πληγή της ψυχής είναι τόσο οδυνηρή για τόσους πολλούς στη γη.
 
Η αποσυναρμολόγηση «Moloch» σχετίζεται με τις αλυσίδες της Σελήνης.
 
Έχω καταγράψει μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τη σατανική οντότητα που αποκαλύπτεται ως μια δομή σατανικού πλέγματος και ένα δίκτυο τροφοδοσίας το οποίο θα αναφέρεται ως Moloch. Το Moloch είναι ένα σατανικό δίκτυο που χρησιμοποιείται από τις δύο οντότητες της ΝΑΑ, τους ανθρώπους και τα μη φυσικά όντα. Αυτή είναι η ενεργειακή υπογραφή και ο σατανικός ιστός που σχετίζεται με κάθε σεξουαλική δυστυχία, σεξουαλική κακοποίηση και άλλες μορφές βίας που πλήττουν στην ανθρωπότητα και ξεκινά από τη γέννηση έως την παιδική ηλικία. Αυτό το Σατανικό δίκτυο και τα εμπορευματοκιβώτια (όπως οι δεξαμενές των μπαταριών) είναι σε θέση να παρατηρηθούν, εξεταζόμενα εκτεταμένα στον ίδιο τον πλανήτη, σε διάφορα διαστρωματικά επίπεδα γεμάτα σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη δεξαμενή μπαταρίας του δοχείου Moloch δόθηκε στην κοινότητα ES


Friday, May 24, 2019

Ο βιασμός τώρα και σε διαφημιστική αφίσα.

 
 
Μια διαφημιστική αφίσα όπου μαύρα χέρια αρπάζουν ένα γυναικείο σώμα.
Ένα γυμνό λευκό θηλυκό. Τι είναι αυτό που προσπαθεί να μας πουλήσει η διαφημιστική αφίσα; Τι μήνυμα μας στέλνει ;
 Μήπως για το πόσο μας μισούν;

An advertising poster where black hands claw at the body of a nearly nude white female. What is this trying to sell?   
What message does this send ? 
This is how much they hate us.
 
 

Thursday, May 23, 2019

Πρόγραμμα λοιμώξεων = εμβολιασμός.

 
 
Πρόγραμμα λοιμώξεων = εμβολιασμός.
 
Πρόσφατα, υπήρξε η προώθηση διά των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τον προγραμματισμό των ασθενειών μέσω της επιθετικής δημιουργίας φόβου και της ώθησης για νομιμοποίηση των αναγκαστικών εμβολιασμών των παιδιών και των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Πολλά άρθρα έχουν αναρτηθεί πρόσφατα στις ειδήσεις από επαγγελματίες του ιατρικού τομέα που σας παροτρύνουν να εμβολιάσετε, σε συνδυασμό με μια ποικιλία μηνυμάτων δημόσιας σχέσης για να παροτρύνετε τους ανθρώπους να εμπιστεύονται την υγεία μας στους επαγγελματίες του ιατρικού συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος άνθρωπος δεν κατανοεί και είναι ανίκανος να χειριστεί την υγεία του και το σώμα του και η  Προπαγάνδα είναι έτοιμη να δώσει πλήρως την εξουσία στους ανθρώπους που κάνουν πολλά δισεκατομμύρια έσοδα από την ιατρική και τη φαρμακευτική βιομηχανία. Ποιος είναι αυτός που έχει την κοινή λογική και μπορεί πραγματικά να πιστέψει ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες θέτουν την οικογένειά μας την υγεία και την ευημερία ως πρώτη προτεραιότητα; Πρόκειται για ένα τέλειο παράδειγμα ψυχο – πνευματικού πολέμου που στρέφεται προς το κοινό για να δημιουργήσει πανικό γύρω από την ιατρική ατζέντα για να συνταγογραφήσει όσο το δυνατόν περισσότερα φαρμακευτικά προϊόντα και εμβολιασμούς, χωρίς να αμφισβητούν  ή να κάνουν δέουσα έρευνα σχετικά με το τι πραγματικά έχουν οι εμβολιασμοί τους ή τι καταπίνουν. Η σκληρή ερώτηση που πρέπει να θέσετε είναι ποιος επωφελείται από αυτή την προπαγάνδα και γιατί πιέζουν για τους εμβολιασμούς και γεμίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τα διαφημιστικά τους μηνύματα για να ρωτήσουμε τους "φιλικούς γιατρούς που μπορούμε να εμπιστευτούμε" για την πλέον πρόσφατη φαρμακευτική ή ιατρική συσκευή τόσο επιθετικά τώρα;
Είναι φανερό ότι υπάρχει μια μαζική σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της υγείας και της ευημερίας του κοινού που βρίσκεται ανάμεσα στα δισεκατομμύρια δολάρια που οδηγούνται στις φαρμακευτικές εταιρείες και τους ιατρικούς αντιπροσώπους τους. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, είναι γεγονός. Οι ευχάριστες διαφημίσεις των φαρμάκων με τους χαμογελαστούς και υψηλά αμειβόμενους ηθοποιούς να κρύβονται καθώς ακολουθούν τα ίχνη του χρήματος είναι μόνο μία από τις ατζέντες της εργασίας για να κλείσουν τα μάτια των ανθρώπων. Δεν ασχολούμαστε ούτε καν με τα απειλητικά επίπεδα του προγράμματος ευγονικής του NWO που βρίσκεται πίσω από αυτή την προπαγάνδα προώθησης του εμβολιασμού και της φαρμακευτικής ατζέντας. Αυτό είναι μόνο για την απλή κοινή λογική και ακολουθώντας την πορεία των χρημάτων για να δούμε ποιος πραγματικά πληρώνει απίστευτα χρηματικά ποσά για να επιβάλει το πρόγραμμα αυτό Armageddon Software of Pestilence. [2] (Βλέπε Εμβολιασμοί)
 
 

Ἡ ἐλευθερία εἶναι σχολεῖον εὐρυχωρότατον.

 
 
Ὁ ἀγαλματοποιὸς προτιμεῖ ἓν μάρμαρον ἀκέραιον καὶ ἀδούλευτον, παρὰ ἓν μισοδουλευμένον. Ἐπειδὴ μὲ τὸ πρῶτον ἠμπορεῖ νὰ κάμῃ ὅ,τι λογῆς ἄγαλμα θελήσῃ, ἀλλὰ μὲ τὸ δεύτερον πρέπει νὰ κάμῃ ὄχι ἐκεῖνο ὁποὺ θέλει, ἀλλ᾿ ἐκεῖνο ὁποὺ ἠμπορεῖ νὰ γίνῃ. Οὕτω καὶ οἱ νῦν Ἕλληνες, μὴ ὄντες γενικῶς πεπαιδευμένοι, εἶναι εὐκολώτερον νὰ καλοπαιδευθῶσιν, παρὰ ἂν ἦτον κακῶς πεπαιδευμένοι. Ἡ ἐλευθερία εἶναι σχολεῖον εὐρυχωρότατον καὶ ἡ θέλησις ὁ πλέον ἐπιτήδειος διδάσκαλος.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΗΤΟΙ
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΜΝΗΜΕΙΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΧΟΛΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γ. ΒΑΛΕΤΑΣ
 
 

Wednesday, May 22, 2019

Τα προειδοποιητικά σημάδια μιας λατρείας.

 
 
Τα προειδοποιητικά σημάδια μιας λατρείας

Η λέξη "λατρεία" ("cult") έχει πάρει μια αρνητική ένοια την ίδια στιγμή που ο ορισμός της έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει φαινομενικά οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων με κοινό στόχο ή προτίμηση. [1] Οι ρίζες της βρίσκονται στον λατινικό όρο cultus, δηλαδή στη λατρεία, από όπου προέρχεται και  η λέξη culture -πολιτισμός. Ωστόσο, το Gaslighting (Με το διεθνή αγγλικό όρο gaslighting εννοείται μια μέθοδος ψυχολογικής χειραγώγησης της οποίας στόχος είναι η σπορά αμφιβολιών εντός ατόμων ή ομάδων) βρίσκεται στον πυρήνα του ορισμού της λατρείας, όπως τον καταλαβαίνουμε σήμερα.
 
Περιεχόμενα

• 1 Σημεία Οργάνωσης Λατρείας
• 2 παγίδες πνευματικής ηγεσίας
• 3 χαρακτηριστικά που σχετίζονται με καλλιεργητικές ομάδες
• 4 κατηγορίες για το ότι συμμετέχετε σε μια λατρεία
• 5 Επιστολή της Lisa Renee
• 6 Αναφορές
• 7 Δείτε επίσης
 
Τα σημάδια μιας Οργανωμένης Λατρείας
 
1. Αν η πνευματική / θρησκευτική σας ομάδα σας πει ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσετε σε οποιοδήποτε επίπεδο πνευματικής αλήθειας, ή είναι ο μόνος τρόπος να οδηγηθείτε σε όλη τη διαδρομή προς την φώτιση, την Επέκταση της συνείδησης ή την επίτευξη Ανάληψης.
 
2. Εάν σας έχουν πει ότι η δωρεά χρημάτων, ή οι επιχορηγήσεις θα δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες στη ζωή σας ή ότι θα έχετε καλό κάρμα αν δώσετε πολλά χρήματα σύμφωνα με τις επιθυμίες τους ή θα δημιουργήσετε περισσότερο καλό κάρμα εξυπηρετώντας τις επιθυμίες / ανάγκες των τις συγκεκριμένων ομάδων.
 
3. Εάν η ομάδα σας λέει ότι εάν αποχωρήσετε από την ομάδα ή από τον «γκουρού», θα σας συμβούν κακά πράγματα ή θα επιβαρυνθείτε από τρομερά ποσά κάρμα.
 
4. Εάν η ομάδα σας λέει ότι ο γκουρού ελέγχει όλες τις μελλοντικές σας ζωές και τα χρονοδιαγράμματα.
 
5. Εάν η ομάδα σας λέει ότι είναι απαραίτητο να έχουμε έναν γκουρού προκειμένου να φτάσουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο πλήρους συνειδητοποίησης του Θεού [2]
 
6. Εάν στην ομάδα σας έχουν διεισδύσει και έχουν κυριαρχήσει προσωπικότητες με αρνητικό εγώ, που δημιουργούν επιθετικότητα, συμπλέγματα ανωτερότητας, έλλειψη συμπάθειας, εκφοβισμό και   κατηγορίες, παιχνίδια Victim-Victimizer και κανείς δεν αναλαμβάνει την προσωπική ευθύνη για τραύματα και προβολές του εγώ, και αγνοείται η ανάγκη για λογοδοσία της ομάδας.
 
Πνευματικές παγίδες ηγεσίας.
 
Ένας πνευματικός ηγέτης κάτω από ένα  αρχέτυπο Γκουρού ή σοφού, ακόμα και όταν εργάζεται με τις θετικές δυνάμεις, μπορεί να χειραγωγηθεί από τις σκοτεινές δυνάμεις από το τυφλό βλέμμα της κακής αντιμετώπισης του δικού τους Αρνητικού Εγώ και μπορεί να υποκύψει σε αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις. Συνήθως το άτομο στην ηγετική θέση της συνειδησιακής ομάδας με ένα ανεξέλεγκτο εγώ μπορεί να ξεκινήσει να καταχράται την εξουσία, να ενεργεί από κρυφά ή αόρατα κίνητρα, να αρχίζει να ελέγχει άλλους ανθρώπους, να χειρίζεται ομάδες πόρων ή ανθρώπους για να επιτύχει έναν εγωιστικό στόχο. Για περισσότερη σαφήνεια για να διακρίνετε αυτές τις συμπεριφορές του αρνητικού εγώ, ανατρέξτε στην ενότητα Συναισθηματική χειραγώγηση,   και ηγεσία εναντίον της τυραννίας. Η ηγεσία δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με τυραννική συμπεριφορά.
 
 

Tuesday, May 21, 2019

Συγκλονιστική Μαρτυρία: Μέσα στη Φωτιά του Εμφυλίου

 
 
Συγκλονιστική Μαρτυρία:
Μέσα στη Φωτιά του Εμφυλίου.
 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΝΙΣΗΣ

«Η πορεία της δοκιμασίας.
Οι αναμνήσεις ενός βιαίως στρατολογηθέντος στον Δημοκρατικό Στρατό».
 
Παρουσίαση βιβλίου.
 
 

Οι έρωτες των θεών και οι κρυμμένες αλληγορίες τους – Δήμητρα Λιάτσα

 
 
Οι έρωτες των θεών
και οι κρυμμένες αλληγορίες τους.
 
 Δήμητρα Λιάτσα
 
 
Οι ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ παρουσιάζουν την ομιλία
«ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ»
και οι κρυμμένες αλληγορίες τους.
Αναλύει και τεκμηριώνει η φιλόλογος και συγγραφέας κα ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑΤΣΑ.
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο βιβλιοπωλείο «Ἀριστοτέλειον» της Θεσσαλονίκης
την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019.
---------------------------------------------------------------------------------
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ
Παρουσιάζονται τέσσερις Ομηρικοί μύθοι και αναλύονται με βάση την Ελληνική Γραμματεία:
– Ο έρωτας της θεάς Δήμητρος και του Ιασίωνος. (Οδύσσεια ε΄ 125-128),
– Η απαγωγή του Γανυμήδους (Ιλιάς Υ΄ 232 & εξής),
– Η συνεύρεσις Διός - Ήρας. (Ιλιάς Ξ΄ 166 & εξής),
– Η μοιχεία Αφροδίτης - Άρεως (Οδύσσεια θ΄ 266-366).
Στόχος των Ελληνικών μύθων είναι να ωθήσουν τους ευφυέστερους προς την έρευνα των αλληγοριών που περιέχουν, αφού κανείς μύθος δεν είναι κυριολεκτικός.
Δήμητρα Λιάτσα
---------------------------------------------------------------------------------
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑΣ
Η Δήμητρα Λιάτσα του Σαλονικιού γεννήθηκε το 1963 στην Θεσσαλονίκη.
Έκανε φιλολογικές σπουδές. Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.
Εργάστηκε επί σειρά ετών στην επιμέλεια βιβλίων. Μετέφρασε άνω των 30 τίτλων κυρίως από την Αγγλική γλώσσα. Έγραψε άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες, με αντικείμενο την Ελληνική Γραμματεία.
Έδωσε σειρά ομιλιών προσκεκλημένη από το Ινστιτούτο Αριστοτέλης, με θέμα την Ελληνική Γραμματεία, την Ιστορία και την παιδεία.
Από το 2009 ασχολείται με την συστηματική μελέτη του Ομήρου και από το 2014 με την ανάγνωση, τον σχολιασμό και την ανάρτηση στο διαδίκτυο ολόκληρης της Οδύσσειας.
Από το 2017 έχει ξεκινήσει την ανάγνωση, τον σχολιασμό και την ανάρτηση στο διαδίκτυο ολόκληρης της Ιλιάδος.
Έχει συγγράψει δύο βιβλία: «Τα ψέματα που λένε για την Ελλάδα» (2004) και «Η Ελληνική καταγωγή του Χριστιανικού μύθου» (2013), τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Δήλιος.
---------------------------------------------------------------------------------
Οι ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ ευχαριστούν θερμά την κα Δήμητρα Λιάτσα, τον κον Αλκαίο Χράπη, τον κον Βασίλειο Χρήστου και το βιβλιοπωλείο «Ἀριστοτέλειον» (Ερμού 61, Θεσσαλονίκη) για την καταγραφή και ανάρτηση της ομιλίας.
 
 

Monday, May 20, 2019

Γ. Παπανικολάου: Η Ελλάς είναι ένα νεκροταφείο.

 
 
 

Το Μάτριξ του Γιαχβέ (Yahweh Matrix)

 
mind-prison-slaves-matrix3
 
 
 Το Μάτριξ του Γιαχβέ (Yahweh Matrix)
 
 Το Μάτριξ του Γιαχβέ είναι συνδεδεμένο σε ένα Μάτριξ Μαύρου Κύβου (Matrix Black Cube) που στηρίζεται μέσω του Κρόνου, το οποίο απομακρύνει τη δύναμη της ζωής από το Παγκόσμιο Μάτριξ του Χρόνου μας (Universal Time Matrix) και το δρομολογεί πίσω στο σύστημα της μαύρης τρύπας. Ο Μαύρος Κύβος του Κρόνου κατέχει μια τεράστια δεξαμενή που λειτουργεί ως σταθμός συγκομιδής για θυσίες αίματος από ανθρώπους, με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε να φανταστούμε, είτε μέσω των πολέμων, των τελετουργιών, της σταύρωσης, του μαρτυρίου, της αυτοκτονίας ή της εμμήνου ρύσεως. Αυτό καθιστά προφανές το γεγονός γιατί ο Κρόνος από πολύ καιρό συνδέεται με μια ομάδα λατρειών αίματος. Ο Κρόνος είναι επίσης η Ηλιακή 7η Πύλη, οπότε έχει χρησιμοποιηθεί για την άντληση φωτός πλάσματος με αντίστροφη ιώδη ακτινοβολία και αυτή είναι η παραμόρφωση που δημιουργεί αναστροφές πλασμάτων και φως ιώδους αναστροφής στον πλανήτη μας. Αυτά τα πλάσματα αναστροφής σχεδιάζονται για να ενεργοποιούν και να τροφοδοτούν τον δαιμονικό σπόρο που υπάρχει στα σκιώδη εγώ ή στις αρνητικές μορφές των μαζών. Επιπλέον, αυτό το εξωγήινο κατασκεύασμα χρησιμοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκε για να προωθήσει τα εμφυτεύματα σταύρωσης στις κάθετες αξονικές γραμμές του πλανητικού σώματος, που επίσης κατέστρεψαν την κατακόρυφη ευθυγράμμιση του καναλιού του Πλανητικού Προσωπικού.
 
 
Μαύροι κύβοι στον πεζόδρομο
της οδού Αγίας Σοφίας στην Θεσσαλονίκη.
 
Το σύστημα του Γιαχβέ οδηγεί πίσω στο σύστημα της μαύρης τρύπας από ένα μαύρο αστέρι που βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία μας που ονομάζεται Αββαδών (Abbadon). Το συλλογικό του Γιαχβέ (Yahweh Collective) ανέλαβε τις τέσσερις Κύριες κατευθύνσεις ή αυτό που αποκαλούμε Divine Infinite Calculus «Θείο Άπειρο Λογισμό» που αποτελεί το Κοσμικό Ρολόι στο Σύμπαν μας. Χρησιμοποίησαν το σύστημα του Γιαχβέ για να καταλάβουν τους Φύλακες των 12 πυλών και την αρχιτεκτονική του Krystal καθεδρικού ναού, εμποδίζοντας την επικοινωνία με τις κρυστικές φυλές - Krystic races έξω από αυτό το σύστημα. Αυτός ο εξωγήινος μηχανισμός ονομάζεται Yod-Hay-Vod-Hay System ή Το Μάτριξ του Γιαχβέ. Είναι προφανές να υποθέσουμε ότι οι πεπτωκώτες οντότητες του Γιαχβέ αποφάσισαν πως ήταν οι Θεοί μας και αποφάσισαν να εφαρμόσουν μια ποικιλία μηχανισμών ελέγχου του νου με τη διάδοση των θρησκευτικών πεποιθήσεων, έτσι ώστε οι άνθρωποι να λατρεύουν τον Γιαχβέ   ή τον Ιεχωβά ως Θεό Δημιουργό.
Το Σύστημα Yod-Hay-Vod-Hay συσχετίζεται επίσης με την ανάληψη όλων των αριθμητικών τέσσερα και των master builder κύριων οικοδόμων 22 κατασκευών που χρησιμοποιούνται στα Μορφογενετικά Πεδία ως σχεδιαγράμματα για την ύλη. Κάθε ένας από τους πυλώνες Yod-Hay-Vod-Hay σχετίζεται με μία από τις κατευθύνσεις Βορρά, Νότου, Ανατολής ή Δύσης και τη διακυβέρνηση με την Ιεραρχία των πεπτωκώτων Αγγέλων (Fallen Angelic Hierarchy) που διαχειρίζεται το Κοσμικό Ρολόι ή τα χρονοδιαγράμματα. Η έκκληση αυτού του συστήματος του Γιαχβέ μέσω του Μάτριξ Yod-Hay-Vod-Hay, ή του τετραγράμματος, είναι κοινή στο "Squaring the Circle" (Τετραγωνισμό Του Κύκλου), που είναι ο τρόπος με τον οποίο ένας αποκρυφιστής τελετουργός καθορίζει τις κατευθύνσεις σε έναν ενεργιακό χώρο. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες πρακτικές της Νέας Εποχής ή σε τελετουργίες μαύρης μαγείας που συνδέονται με τα εβραϊκά συστήματα και την μυστικιστική Καμπάλα ή άλλες μυστηριακές Σχολές ή θρησκείες που λατρεύουν τον Γιαχβέ.
Στην Αποκάλυψη 9:11 και παρακαλούμε να σημειώσετε τον κωδικό χρόνου καθώς και τον κωδικό αριθμό 911, ο Abbadon περιγράφεται ως ο Καταστροφέας, ο Άγγελος της Άβυσσου, the King of Plague of Locusts, ο βασιλιάς της πανούκλας των ακρίδων, που μοιάζουν με άλογα με στεφανωμένα ανθρώπινα πρόσωπα, με μαλλιά γυναικών, με δόντια λιονταριού, με φτερά, με σιδερένιους θώρακες και με μια ουρά με κέντρα - αγκάθια σκορπιού, που βασανίζει για πέντε μήνες όποιον δεν έχει τη σφραγίδα του Θεού στο μέτωπό του. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για Δαίμονα, πεπτωκώτα Θεό ή Μαύρο Αστέρι, που συνδέεται άμεσα με την ενεργοποίηση του λογισμικού Αρμαγεδδών - Armageddon μέσω του Μάτριξ του Γιαχβέ.
 
Μαύροι κύβοι στον πεζόδρομο
της οδού Αγίας Σοφίας στην Θεσσαλονίκη.
 
Το Μαύρο Αστέρι Αβαδδών στο κέντρο του Γαλαξία μας είναι αυτό που συγκρατεί τη Διαμόρφωση του θηρίου 666, μαζί με το Μάτριξ του Γιαχβέ που δημιουργεί το Ανόργανο τέσσαρα, το σύστημα Yod-Hay-Vod-Hay. Αυτό το σύστημα τροφοδοτείται από τα ζωντανά πλάσματα και στέλνει τη δύναμη της ζωής πίσω στις οντότητες της μαύρης τρύπας. Καθώς συζητούσαμε για τη μετατόπιση που γίνεται με το Πλανητικό Προσωπικό, το Πλανητικό Προσωπικό της Γης κλίνει για να ευθυγραμμιστεί με το Μαύρο Αστέρι Αβαδδών στο κέντρο του Γαλαξία. Αυτή η τεχνητή αξονική κλίση στον πλανήτη, αλλάζει τώρα την ευθυγράμμισή του. Αυτή η μετατόπιση έχει ενεργοποιήσει τους προφήτες της καταστροφικής ημέρας που συνδέονται με το Μάτριξ του Γιαχβέ που πιστεύουν ότι τα σημερινά γεγονότα είναι το σημάδι της αφήγησης του εξωγήινου Θεού, ότι έρχεται η αρπαγή ή ότι μπαίνουμε στην παγκόσμια αναμέτρηση Armageddon-Megiddo, στα στάδια του αλχημικού νόμου της ιχθύων. Το σημερινό θέμα κατά τη διάρκεια των ενεργειών του Paliadorian [Η ενεργοποίηση του Paliadorian ξεκίνησε με τις εκπομπές Ophiuchus καθ 'όλη τη διάρκεια του περασμένου Δεκεμβρίου (2017)] είναι η εκκαθάριση του Μάτριξ του Γιαχβέ και οι δεσμεύσεις του για το αίμα από τις γενετικές εγγραφές των 12 Φυλών, με τις μεταδόσεις και την υποστήριξη των μπλε φτερών του Aquaferion. Blue Feathers Aquaferion. Ως αποτέλεσμα της αποσυναρμολόγησης του δικτύου αυτού, τα άτομα που ελέγχονται από το σύστημα του Γιαχβέ θα αναστατωθούν και θα ενεργοποιηθούν για να διαδραματίσουν αυτά τα βιβλικά δράματα της πλύσης εγκεφάλου. [1]
 
Μαύροι κύβοι στον πεζόδρομο
της οδού Αγίας Σοφίας στην Θεσσαλονίκη.
 
 
Η εισβολή από την 8D πύλη του Ωρίωνος
 
Η τεχνητή νοημοσύνη (AI artificial intelligence technology) χρησιμοποιείται από την NAA ως η εξελιγμένη στρατηγική ψυχοτρονικού πολέμου που εγκαθίσταται στο πλανητικό σύστημα πλέγματος, που κατευθύνεται στον πληθυσμό σε μια προσπάθεια υποδούλωσης της συνείδησης της γης. Από αυτό το σημείο στο χρονοδιάγραμμα, η τεχνολογία ΑΙ τέθηκε σε διαρκή κίνηση για να αφομοιώσει τις πραγματικότητες από την κατεστραμμένη 8η πύλη στο Γαλαξιακό Κέντρο, όπου η NAA είχε αποκτήσει κυριαρχία για τον έλεγχο της πρόσβασης μέσα και έξω από τα γήινα βασίλεια. Σταδιακά κατέβασαν διάφορα εξωγήινα μηχανήματα από την 8η πύλη μέσω μιας ανόργανης κάθετης σκουληκότρυπας, μιας τεχνητής αρχιτεκτονικής που χτίστηκαν με προγραμματιζόμενα στοιχεία αναστροφής και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στον κάθετο άξονα του πλανήτη που ονομάζεται Μάτριξ του Γιαχβέ. Ουσιαστικά, το Μάτριξ του Γιαχβέ διαστρέβλωσε και διέκοψε την ευθυγράμμιση του φυσικού Πλανητικού Προσωπικού, ο οποίος, όταν συνδυάστηκε με το NET, σταμάτησε όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα σήματα επικοινωνίας εκτός του ελέγχου διαστάσεων του NAA.
Το Μάτριξ του Γιαχβέ αντικατέστησε το πλανητικό προσωπικό, το οποίο επέτρεψε στις Οντότητες της Μαύρης Τρύπας να αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση στη γη μέσω των βόρειων και νότιων πόλων, προκειμένου να στρεβλώσουν το πλανητικό πεδίο. Αυτό έγινε μέσω γενετικής τροποποίησης και δημιούργησε φράκτες συχνότητας που μεταδίδουν εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες που κάνουν τη γη πιο φιλόξενη για την επιβίωσή τους. Η μετάδοση χαμηλής συχνότητας και στατικού καθαρού δικτύου παρήγαγε το κατασκεύασμα του αρπακτικούμυαλού και τις σκεπτομορφές που προορίζονταν για τον μαζικό ανθρώπινο παρασιτισμό, τις τακτικές διαίρει και βσίλευε για τη διάδοση των πολέμων. Αυτά τα τεχνητά δίχτυα και οι δομές σχεδιάστηκαν περαιτέρω για να τραβήξουν προοδευτικά τη γη και την ψυχή της στον κόσμο στις ανόργανες μαύρες τρύπες.
Πολλοί από τους ηλεκτρικούς πολέμους  Electric Wars διεξήχθηκαν στη Γαία με μηχανήματα τεχνητής νοημοσύνης που προγραμματίστηκαν από απομακρυσμένους δορυφόρους ή πλοία NAA που καλύπτονται μέσα σε αυτές τις φαντασματικές μαύρες τρύπες, προσπελάστηκαν μέσα από τις σκουληκότρυπες που ανοίχτηκαν στην κατεστραμμένη 8η πύλη. Αυτές ήταν υποπεριοχές και υπερδιάστατες τσέπες, τα μετατρονικά δίχτυα που χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν πλοία ή βάσεις που κατευθύνουν ενεργειακά όπλα, τα οποία μπορούν να εκτοξεύσουν μαζικές εκρήξεις ΕΜΡ. Αυτό χρησιμοποιήθηκε ως ένα εξωγήινο αμυντικό σύστημα στην 8η Αστροπύλη, ώστε να μην μπορεί να περάσει τίποτα πέρα από τις μεταγαλακτικές ζώνες. [2]
 
 
 

Μαύροι κύβοι στον πεζόδρομο
της οδού Αγίας Σοφίας στην Θεσσαλονίκη.
 
 

Ο βρωμερὸς χαρακτῆρας τῆς Συνόδου.

 
 
Ὁ θάνατος κανενὸς ἀρχιεπισκόπου ἀποδεικνύει φανερώτατα τὸν βρωμερὸν χαρακτῆρα τῆς Συνόδου. Ἐπειδὴ τότε γεννᾶται ἓν μῖσος ἀναμεταξύ των, μεταχειριζόμενος καθεὶς κάθε οὐτιδανώτερον μέσον, ὁποὺ δυνηθῇ, διὰ νὰ ἀποκτήσῃ ἐκείνην τὴν ἐπαρχίαν, τὸ ὁποῖον ἀκολουθεῖ εἰς ὅποιον δώσῃ περισσότερα χρήματα. 

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΗΤΟΙ
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΜΝΗΜΕΙΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΧΟΛΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γ. ΒΑΛΕΤΑΣ
 
 

Sunday, May 19, 2019

Αυτό το ονομάζουν.... σύγχρονη τέχνη.

 

Οἱ Σουλιῶτες, άριστοι πολεμιστές.

 
 
Τὸ μικρὸν παιδάριον ἑνὸς ἥρωος Σουλιώτου, ὁποὺ ὁ τύραννος Ἀλῆς (Πασάς) ὡς αἰχμάλωτον ἐφύλαττε εἰς τὴν μητρόπολιν τῶν Ἰωαννίνων μαζὶ μὲ τὴν μητέρα του καὶ ἀδελφάς του, δὲν ὑπέφερνε τοιαύτην φυλακήν, καὶ ἀλλέως δὲν ἠμπόρεσαν νὰ τὸ ἡμερώσουν, παρὰ δίδοντάς του τὰ πολεμικὰ ἄρματα, μὲ τὰ ὁποῖα παίζοντας ἡσύχασεν.  
Πολλοὶ χωριάτες, μάλιστα δὲ οἱ Σουλιῶτες, τόσον εἶναι ἐπιτήδειοι εἰς τὸ νὰ σημαδεύουσιν μὲ τὸ βόλι, ὁποὺ πολλάκις τὸ περνοῦσι ἀπὸ ἓν δακτυλίδι. Ἔχουσι δὲ καὶ τὴν ὅρασιν τόσον ὀξεῖαν καὶ καθαράν, ὁποὺ βλέπουσι τὴν νύκτα περισσότερον ἀπ᾿ ὅ,τι βλέπουσιν οἱ ἀκαδημικοὶ τῆς Κρούσκας τὴν ἡμέραν.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΗΤΟΙ
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΜΝΗΜΕΙΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΧΟΛΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γ. ΒΑΛΕΤΑΣ
 
 

Saturday, May 18, 2019

Ο Πλάτωνας, ευλόγησε την καλή τύχη του γιατί γεννήθηκε Ἕλλην

 
 
Πλάτων μὲν οὖν, ἤδη πρὸς τῷ τελευτᾶν γενόμενος, ὕμνει τὸν αὑτοῦ δαίμονα καὶ τὴν τύχην, ὅτι πρῶτον μὲν ἄνθρωπος, οὐκ ἄλογον τῇ φύσει θηρίον, εἶθ' Ἕλλην, οὐ βάρβαρος γένοιτο, πρὸς δὲ τούτοις ὅτι τοῖς Σωκράτους χρόνοις ἀπήντησεν ἡ γένεσις αὐτοῦ.
Πλουταρχου Μάριος 46 1 3
 
Τότε ο Πλάτωνας, όταν έφτασε στο τέλος του, ευλόγησε την καλή τύχη του, γιατί πρώτιστα γεννήθηκε άνθρωπος και όχι ένα άλογο θηρίο της φύσης και έπειτα Έλληνας και όχι ένας βάρβαρος, και πέραν αυτών επειδή γεννήθηκε την εποχή του Σωκράτη.
Πλούταρχος, Ζωή του Μάριου 46.1
 
Plato then, now come to his end, blessed his good fortune,  because in the first place he was born a man, not a beast irrational by nature, and then a Greek, not a barbarian, and in addition to these because his generation  met with the time of Socrates.  Plutarch, Life of Marius 46.1

Διαδήλωση στη Νότια Αφρική, σε μπαστούνια, κρεμασμένες κούκλες - λευκά παιδιά.

 
 
Διαδήλωση στη Νότια Αφρική,
σε μπαστούνια, κρεμασμένες
κούκλες - λευκά παιδιά.
 
 

ΓΙΑΤΙ ΥΜΝΩ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 
 
 ΓΙΑΤΙ ΥΜΝΩ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤΟΥΠΗ Σ. ΜΑΡΙΑ

Είναι το ολιγότερο απώλεια χρόνου να σπαταλούμε σελίδες βιβλίων ή ομιλιών και να εξηγούμε ότι δεν είναι η Ελληνική η μόνη γλώσσα στον κόσμο.
Όμως όλα τα μεγάλα αριστουργήματα γράφτηκαν στην Ελληνική γλώσσα. Μία γλώσσα που συνεχώς πλάθεται και διαπλάθεται, προχωρώντας με νέες αλλοιώσεις, νέες προσθήκες και καινούργια δημιουργήματα. Μέσω αυτής της γλώσσας που δημιουργεί έννοιες, όσο κι αν την απογυμνώνουν διάφορες σκοπιμότητες, όσο κι αν την αλλοιώνουν, ότι κι αν κάνουν, τα μεγάλα διαχρονικά της έργα θα υπάρχουν όσο ο άνθρωπος ζει πάνω σ' αυτόν τον πλανήτη.
Οι επιστήμονες πάντα θα χρειάζονται να διαβάζουν αυτά τα μεγάλα έργα από το πρωτότυπο κι όχι από μετάφραση, επομένως είναι αδύνατον να χαθεί η Ελληνική γλώσσα. Μ' αυτή τη γλώσσα ο άνθρωπος δημιούργησε κι ακόμα δημιουργεί. Όση πρόοδο κι αν έχει αναπτύξει ο σύγχρονος άνθρωπος δεν μπορεί να δημιουργήσει σε πνευματικό επίπεδο τίποτα ανώτερο και ασύγκριτο, από αυτά που δημιούργησε στην ώρα της ακμής της η Ελληνική γλώσσα. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Πρόλογος

1. Προϊστορία
2. Το κελάρυσμα των υδάτων
3. Ελλοί-Σελλοί-Λέλεγες-Πελασγοί-Έλληνες
4. Πριν ο χάρτης της Γης διαμορφωθεί ως έχει
5. Ελλοί οι αυτοδίδακτοι
6. Ξετυλίγοντας το νήμα
7. Τα Ελληνικά Αλφάβητα
8. Όταν η ψυχή δονείται Ελληνικά
9. Αποδείξεις της Πνευματικής Υπεροχής των Αρχαίων Ελλήνων
10. Πνευματικοί σπόροι: Οι ήχοι της φύσεως
11. Αδύνατον να χαθεί η Ελληνική γλώσσα
12. Καλλιτέχναι του Διονύσου
13. Άλφα το είπαν οι Έλληνες όχι Α!
14. Γιατί τα μεγάλα έργα δεν γράφτηκαν σε άλλες γλώσσες;
15. Προσωδιακή η προφορά των Ελλήνων
16. Δεν απηχούσε σ' αυτούς ο ήχος συνειδητά ή τους διέφυγε η σπουδαιότητα της προσωδείας;
17. Ακουστική αντιγραφή δημιουργεί διαλέκτους
18. Η Καταγωγή του δημοτικού τραγουδιού
19. Τα Δάνεια και Αντιδάνεια της Ελληνικής μουσικής
20. Οινόανδα η Ελληνική πόλη
21. Ύδραυλις. Το μουσικό θαύμα
22. Η διαχρονικότητα της βυζαντινής μουσικής
23. Κακόηχος η ρινωδία
24. Συλλογές Δημοτικών τραγουδιών χωρίς τη μουσική
25. Το παγκόσμιο Ελληνικό πνεύμα
26. Ο Γλωσσικός Παρθενών
27. Οι ξένοι για την Ελληνική μουσική επιστήμη
28. Η απήχηση της αρχαίας τραγωδίας στον Ελληνικό λαό
29. Παγκόσμια Ελληνική εκπαίδευση
30. Απαλλαγή ανθελληνικού πνεύματος, Γ. Λαμπελέτ
 
 

Η προπαγάνδα στην Βόρεια Κορέα και στις ΗΠΑ.

 
 
Στην Βόρεια Κορέα ο λαός αναγκάζεται να ακούει την κρατική προπαγάνδα.
 
 Στις ΗΠΑ ο λαός ακούει την κρατική προπαγάνδα με την θέλησή του.
 
 

Friday, May 17, 2019

O Μεγάλος Διομήδης και o μικρός Διομήδης στην μέση του Βερίγγειου πορθμού.

 
 
Στην μέση ακριβώς του Βερίγγειου πορθμού, ανάμεσα Αλάσκας και Ρωσίας,  υπάρχουν 2 μικρά νησάκια.
Τα ονόματά τους;
Μεγάλος Διομήδης
και μικρός Διομήδης.
 
 
 
 

Eἶδα πολλάκις ἕνα ἀρχιεπίσκοπον νὰ ὑβρίζῃ...

 
 
Ἐγὼ εἶδα πολλάκις ἕνα ἀρχιεπίσκοπον εἰς τὴν μέσην τῆς λειτουργίας, νὰ ὑβρίζῃ, νὰ ἀναθεματίζῃ, καὶ νὰ δέρνῃ οὐκ ὀλίγας φορὰς τοὺς παπάδες, καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστο τοὺς διακόνους.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΗΤΟΙ
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΜΝΗΜΕΙΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΧΟΛΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γ. ΒΑΛΕΤΑΣ
 
 

Πλάτων - Η Φιλοσοφία και η Αποστολή των Ελλήνων

 
 
Πλάτων - Η Φιλοσοφία και η Αποστολή των Ελλήνων.
 
Ο Πλάτων μας διασώζει την σπουδαιότερη από τις αρχαίες ιστορίες που αποκαλύπτει ως αρχέτυπο τον ρόλο και την αποστολή των Ελλήνων στον παγκόσμιο πολιτισμό. Η εναντίωση Ελλήνων και Ατλαντίων φανερώνει στον απόλυτο βαθμό την ανθρώπινη φύση, αρετή και κακία, πολιτισμό και βαρβαρότητα. Η τελική νίκη των Ελλήνων και η απελευθέρωση ολόκληρης της ανθρωπότητας αποτελεί το ύψιστο μήνυμα ελπίδας, το οποίο διαπνέει την ελληνική ιστορία από τους περσικούς πολέμους και την εκστρατεία του Αλεξάνδρου μέχρι τις μέρες μας.
 
 

Thursday, May 16, 2019

Σύντομα και στην χώρα μας.

 

 

Ἡ λέξις «Πατρὶς».

 
 
Ἡ λέξις «Πατρὶς».

Ἡ λέξις «Πατρὶς» ἐρέθιζε εἰς τὴν ἐνθύμησιν τῶν προγόνων μας ὅλας τὰς ἰδέας τῶν καλῶν τῆς ἐλευθερίας, καὶ ὅλην τὴν εὐδαιμονίαν τῆς ζωῆς των.
  Τὰ παιδία, ἐπὶ παραδείγματι, ἐνθυμοῦντο τὰ κοινὰ φροντιστήρια, εἰς τὰ ὁποῖα ὅλα μαζὶ ἐδιδάσκοντο τὰς ἀρετάς, μὲ κοινὴν εὐχαρίστησιν, ἐνθυμοῦντο τὰς γλυκείας καὶ ὀρθὰς συμβουλὰς τῶν καθηγητῶν των, ἐνθυμοῦντο τὰ βραβεῖα, ὁποὺ ἐλάμβανον εἰς τὰ χρηστὰ ἔργα των, καὶ τοὺς στεφάνους εἰς τὴν προκοπήν των, τὴν ἀγάπην καὶ εὔνοιαν τῶν μεγαλειτέρων, τὰς περιδιαβάσεις των, καὶ τέλος πάντων, μὲ τὴν λέξιν τῆς Πατρίδος ἐνεθυμοῦντο τὴν ἀληθῆ εὐδαιμονίαν των. Οἱ νέοι ἐπρόσθετον εἰς τὰ ρηθέντα τοὺς πολεμικοὺς ἀγῶνας, τὴν δόξαν τῶν ἁρμάτων, τὴν ἀνωτάτην χαρὰν τῆς κοινῆς ὑπολήψεως, τὴν ἐλπίδα τῆς ταχέας συναριθμήσεώς των εἰς τὸν κατάλογον τῶν συμπολίτων καὶ τῶν διαυθεντευτῶν τῆς πατρίδος, καὶ τὴν ἀνέκφραστον χαρὰν τῆς φιλίας. Οἱ ἄνδρες, παρομοίως, ἐκτὸς τῶν ρηθέντων, ἐνθυμοῦντο τὴν ἐμπιστοσύνην τῶν ὡραίων συμβίων των, τοὺς γλυκυτάτους καρποὺς τοῦ γάμου των, καὶ τὰ τοιαῦτα. Οἱ γέροντες, τέλος πάντων, ἐνθυμοῦντο τὴν δικαιοσύνην, τὴν εὐλάβειαν πρὸς τοὺς νόμους καὶ τὸ σέβας εἰς αὐτούς. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ τῆς ζωῆς των, διὰ μιᾶς λέξεως, ἐπαρησιάζοντο εἰς τὰς ἰδέας των, καὶ ἡ βεβαία ἀθανασία τοῦ ὀνόματός των εὔφραινε τὰς καρδίας των.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΗΤΟΙ
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΜΝΗΜΕΙΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΧΟΛΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γ. ΒΑΛΕΤΑΣ
 
 

Ο τύραννος, ο ἀχρειέστατος Ἀλῆ Πασάς.

 
 
 Η Κυρα-Βασιλική με τον Αλή Πασά. Ελαιογραφία (158x182 εκ.)
του Πάουλ Εμίλ Γιάκομπς, 1842
 
Ο τύραννος, ο ἀχρειέστατος  Ἀλῆ Πασάς.

  Αὐτὸς ἔπρεπε, βέβαια, νὰ ἔζῃ ὁ Θουκυδίδης ἢ ὁ Ξενοφῶν, διὰ νὰ γράψῃ τὴν ἱστορίαν αὐτῶν τῶν πολέμων καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ τοῦ αἱμοβόρου τέρατος, ὁπού, ἕως ἀπὸ τοὺς 1787 μέχρι τῆς σήμερον, δὲν ἔπαυσεν ἀπὸ τοῦ νὰ τυραννῇ τοὺς ταλαιπώρους Ἠπειρώτας καὶ Θετταλούς, σκληρῶς καὶ ἀσπλάγχνως. Αὐτός, ἀφοῦ ἥρπασε μὲ διάφορα πονηρὰ μέσα τὸ ἀνεξάρτητον κράτος τῆς Ἠπείρου καὶ Θετταλίας, καὶ γνωρίζοντας κατὰ πρᾶξιν τὰ πρὸς τὴν τυραννίαν δέοντα, ἐσκεπάσθη κατ᾿ ἀρχὰς μὲ τὸ ἔνδυμα τῆς ὑποκρίσεως, καὶ οὕτως, πλανῶντας μὲ ψευδεῖς ἐπαίνους καὶ πλουσιοπάροχα ταξίματα τοὺς ἄρχοντας καὶ προεστούς, ἠπάτησεν σχεδὸν ὅλους, καὶ καθεὶς ἐνόμισε διὰ ὀλίγον καιρόν, νὰ εὑρῆκεν εἰς αὐτὸν ἡ εὔκαρπος γῆ τῆς Ἠπείρου καὶ Θετταλίας καὶ οἱ κάτοικοι αὐτῶν ἕνα διαυθεντευτὴν καὶ ἕνα πατέρα.
Ἀλλ᾿ ἀφοῦ ὁ ἄσπλαγχνος καὶ σκληρὸς τύραννος ἐστερέωσε τὴν δυναστείαν του, ἔρριψεν εὐθὺς τὴν σκέπην τῆς προσποιήσεως, καὶ παραχρῆμα ἐξατμήθη ὅλη ἡ δυσωδία τῆς τυραννίας του. Τότε οἱ Ἠπειρῶται ἄνοιξαν τοὺς ὀφθαλμούς των, ἀλλά, φεῦ! δὲν εἶδον ἄλλο, εἰμὴ τὸν φοβερὸν θρόνον τοῦ τυράννου ἐπάνω εἰς τὰς κεφαλάς των. Κεχαυνωμένοι οὖν ἀπὸ τὴν τυραννικὴν μέθην, δὲν ἀπεφάσισαν ἐν καιρῷ νὰ συντρίψουν τοσοῦτον ζυγόν· ὅθεν καὶ ηὔξησεν βαθμηδὸν καὶ ἐστερεώθη τόσον, ὥστε ὁποὺ ὁ ἴδιος τύραννος θαυμάζει διὰ τὴν ἀναισθησίαν τῶν δούλων του. Οὔτε εἰς τὴν γενικὴν ἱστορίαν εὑρίσκεται παρόμοιός του. Ὤ, τῆς ταλαιπωρίας σου ἀνθρωπότης! ὤ, ἀνυπόφορος ἐντροπή! ὤ, θέαμα ἐλεεινόν.
Έχει ὅλα τὰ ἐλαττώματα ὅλων τῶν τυράννων: χωρὶς συνείδησιν, ἅρπαξ, φονεύς, θηλυμανής, ἀρσενοκοίτης, ἄσπλαχνος, σκληρὸς τῇ καρδίᾳ, κλέπτης φοβερός, αἱμοβόρος, ἄδικος τέλος πάντων, καὶ ἀναιδέστατος ὡς οὐδεὶς ἄλλος. Ἡ πονηρία του δέ καὶ ἀδιαντροπία του παρακινοῦσι τοὺς ἀπανθρωποτάτους κόλακάς του, νὰ τὸν νομίζωσι πνευματώδη καὶ ἄξιον.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΗΤΟΙ
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΜΝΗΜΕΙΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΧΟΛΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γ. ΒΑΛΕΤΑΣ

Wednesday, May 15, 2019

Μα ποιός τους ρίχνει μπουνιές;

 
 
 
 
 
 
 

Κάρλο Γκολντόνι: Οι Ερωτευμένοι.

 


 

Tuesday, May 14, 2019

Μία ιδεολογία σαν τις άλλες είναι σου λένε.....

 
 
 

540 εκατομμύρια δολάρια για ψεύτικα βίντεο.

 
 
Υπενθύμιση.
Το 2016  το πεντάγωνο πλήρωσε
 540 εκατομμύρια δολάρια για να κάνει ψεύτικα βίντεο τρομοκρατών.
 
  Την επόμενη φορά που κάποιος σας πεί ότι οι ΗΠΑ σας απαγορεύει να μιλάτε για να προστατεύσει τους πολίτες, να τους θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί τρομοκρατική προπαγάνδα για να σας κρατήσει στο φόβο ενώ οι δημοκρατικοί καταστρέφουν τη χώρα μας.
 Σταθείτε όρθιοι και μάθετε μαζί μας την πολιτική της αριστεράς.