θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 15, 2020

Ο κορωναϊός θα μπορούσε να είναι το τέλος της Κίνας ως παγκόσμιο κέντρο παραγωγής

 
 
Ο κορωναϊός θα μπορούσε να είναι το τέλος της Κίνας ως παγκόσμιο κέντρο παραγωγής.
 
Coronavirus Could Be The End Of China As A Global Manufacturing Hub
 
Ο νέος corovavirus Covid-19 θα καταλήξει να είναι η τελευταία πράξη για τον σχεδόν 30ετή ρόλο της Κίνας ως κορυφαίου κατασκευαστή στον κόσμο. «Χρησιμοποιώντας την Κίνα ως κόμβο ... αυτό το μοντέλο πέθανε αυτή την εβδομάδα, νομίζω», λέει ο Vladimir Signorelli, επικεφαλής της Bretton Woods Research, εταιρείας μακροοικονομικής έρευνας επενδύσεων. Η Οικονομία της Κίνας ...
 
The new coronavirus Covid-19 will end up being the final curtain on China’s nearly 30 year role as the world’s leading manufacturer. “Using China as a hub...that model died this week, I think,” says Vladimir Signorelli, head of Bretton Woods Research, a macro investment research firm. China’s economy …