θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, February 17, 2020

''Η Λεηλασία της Μακεδονίας''

 
 

''Η Λεηλασία της Μακεδονίας''
 
Ο Ρωμαίος Τίτος Φλαμίνιος,
κατακτητής της Μακεδονίας ...
έκανε παρέλαση με τα λάφυρα
στους δρόμους της Ρώμης...
για τρεις μέρες .
Αμέτρητες οι άμαξες τα κουβαλούσαν ...
κ α τ ά φ ο ρ τ ε ς από αγάλματα...
χάλκινα ή μαρμαρένια ή χρυσά.
Ακόμη χρυσά νομίσματα, αργυρά
 κ.α. θησαυροί...!!!
 
Την λ ε η λ α σ ί α της πλούσιας ...
Μακεδονίας θα ολοκληρώσει ...
30 χρόνια αργότερα, ένας άλλος
 Ρωμαίος στρατηγός, ο Αιμίλιος Παύλος.
~ στη χτεσινή ανάρτηση μιλήσαμε
 για τα βιβλία που άρπαξε ~
 
Ο Πλούταρχος,
περιγράφει τους θησαυρούς
 που λεηλάτησε και ε π έ δ ε ι ξ ε
 στον θρίαμβό του:
'' Τρεις χιλιάδες ά ν δ ρ ε ς κρατούσαν
 ανά τέσσερις ένα α σ η μ έ ν ι ο δοχείο
 γεμάτο αργυρά νομίσματα αξίας...
750 .τ ρ ι τ α λ ά ν τ ω ν.
Άλλοι κρατούσαν κρατήρες,
ποτήρια σε σχήμα κέρατος...
φιάλες και κύλικες από ασήμι
 όλα κ α τ α κ ό σ μ η τ α ...
και πελώρια αγγεία
 τορνευτά.
Στο θρίαμβο του Αιμίλιου Παύλου...
που κράτησε τρεις μέρες ...
η πρώτη ήταν α φ ι ε ρ ω μ έ ν η
 στην επίδειξη των έργων τέχνης ...
αγαλμάτων και πινάκων...
Εκτός από την καλλιτεχνική λ ε ί α ...
έφερε στην Ρώμη και πλήθος
 καλλιτεχνών από διάφορες πόλεις
 της Ελλάδας. Ανάμεσά τους ο
 Αθηναίος ζωγράφος Μητρόδωρος.
Είχε αρχίσει το νέο κύμα...
φυγής Ελλήνων διανοουμένων ...
καλλιτεχνών... και επιστημόνων.
Η δεύτερη μαζική έξοδος των Ελλήνων
 μετά το μεταναστευτικό ρεύμα
 προς την Ασία κατά την εκστρατεία
 του Μ. Αλεξάνδρου .
 
Την τρίτη ημέρα,
μετά τους θ η σ α υ ρ ο ύ ς ...
και τους αιχμαλώτους τελευταίο ά ρ μ α ...
ήταν ο Π ε ρ σ έ α ς ο τελευταίος βασιλιάς
 των Μακεδόνων και τα παιδιά του...!!!
 
.~. Θα επανέλθουμε εν καιρώ στην...
κ α τ α λ ή σ τ ε υ σ η ... των Ελληνικών
 πόλεων και στον ιμπεριαλισμό
 των Ρωμαίων ... που καλλιεργούσε το
 σ τ ρ α τ ο κ ρ α τ ι κ ό ... πνεύμα των
 κατακτήσεων της ... α ρ π α γ ή ς ...
και της β ί α ς ...!!! .~.
 
~ Στον πίνακα εικονίζεται ...
ο Αιμίλιος Παύλος...
από την wikimedia commons ~
 
Μαρία Μπονίκου
16 Φεβρουαρίου 2019