θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, November 14, 2019

Ὁ Χριστιανισμός τί εἶναι ; Μονοθεϊσμός ἤ Πολυθεϊσμός ;

 
 
Ὁ Χριστιανισμός τί εἶναι ; Μονοθεϊσμός ἤ Πολυθεϊσμός ;
 
 Διότι πιστεύει σέ πολλούς : πατέρα +υἱόν +ἅγιον πνεῦμα +καί πλῆθος ἁγίων . Βεβαίως , πατήρ ὅλων ὁ θεός ( πατερ ἡμῶν ο ἐν τοῖς οὐρανοῖς...) . Ἀλλά καί οἱ πρόγονοί μας ἔλεγαν : ΄΄Ζεῦ πᾶτερ ...΄΄ καί ΄΄Ζεύς πατήρ θεῶν καί ἀνθρώπων΄΄ ὅπως διαβάζωμε στά κείμενα . Οἱ πρόγονοί μας ελάτρευσαν τους θεούς , ἐνῶ ὁ χριστιανισμός ΄δοξάζει ΄ τις αἰσχρότητες ...τῆς Σάρας καί τοῦ μπανιστιρτζῆ καί δολοφόνου ἰουδαίου Δαυίδ !!! Αὐτά τά γράφει ἡ Παλαιά Διαθήκη καί δέν ἐπιδέχονται ἀμφισβήτησιν . Ὑπάρχει πλῆθος ἀθλιοτήτων / αἰσχροτήτων στήν ἑβραιοχριστιανική παλαιά Διαθήκη . Εἶναι κωμικόν νά πιστεύης κάτι πού δέν ἔχεις διαβάσει . Καί αὐτό συμβαίνει διότι μᾶς δίδαξαν ἐπιλεγμένα ΄΄κομμάτια΄΄ κατά τά χρόνια τῆς νεότητός μας . Ἐν πᾶσι περιπτώσει τό "ομόθρησκον΄΄ ἀποτελεῖ στοιχεῖον συνοχῆς τῆς φυλῆς ὅπως τό καθόρισεν ὁ Ἡρόδοτος και ὅτι ὀφελεῖ τήν φυλήν ἄς μήν μυκτηρίζεται .