θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, November 13, 2019

Σέρρες, η Πόλη - Φοίνικας

 
 
Σέρρες, η Πόλη - Φοίνικας
 
Οι Βούλγαροι πρωτοφάνηκαν στις Σέρρες τον 7ο αιώνα ...και μόλις μπήκαν μέσα στην πόλη διάλεξαν τα   ω ρ α ι ό τ ε ρ α   αγόρια και κορίτσια για να τα θυσιάσουν στους θεούς τους.
Ύστερα βάλαν   φ ω τ ι ά   δίνοντας έτσι να καταλάβουν οι  Σερραίοι   τι τους περίμενε στο μέλλον από τον  γείτονα.
Μετά λίγα χρόνια πάλι ήρθαν στην Μακεδονία με τον Σαμουήλ  ύστερα με τον Ασάν όσο να ‘ρθει το 1245 ο Δούκας Βατάτζης να τους ε λ ε υ θ ε ρ ώ σ ε ι   από αυτούς  όχι τη χώρα αλλά τα ε ρ ε ί π ι ά  της.
Πόλη – Φοίνικας  που διαρκώς καιγόταν
και πάντα α ν α γ ε ν ν ι ό τ α ν.
Το Νοέμβρη του 1912 οι Βούλγαροι   π ή ρ α ν  και κράτησαν τις Σέρρες ως τις 28 Ιουνίου 1913 όταν οι νίκες του   Ε λ λ η ν ι κ ο ύ   στρατού στο Κιλκίς  το Λαχανά  και τη Νιγρίτα τους ανάγκασαν να
τις   ε γ κ α τ α λ ε ί ψ ο υ ν . Δεν άφησαν όμως πίσω τους   τ ί π ο τ α   ορθό  να μην μείνει ούτε σπίτι ούτε καλύβι  ακέραιο στα  μ ι σ η τ ά  ελληνικά χέρια.
Πέντε χιλιάδες σ π ί τ ι α   και χίλια
 μαγαζιά κ ά η κ α ν  τότε μαζί με τους γέροντες,  παιδάκια, άρρωστοι,  έγκυες, γυναίκες  όσοι δεν πρόφτασαν να περάσουν την   π ύ ρ ι ν η  ζ ώ ν η   που τους   κ ύ κ λ ω σ ε   από παντού.
Όταν παρέλαβαν οι Βούλγαροι  τις Σέρρες είχαν 24.000 κατοίκους και όταν μπήκε ο στρατός μας το 1918 βρήκε μόνο 4.000. Τα δε  βασανιστήρια που εφάρμοζαν αρκετά.
Το 1918 οι Βούλγαροι έκαψαν τη   μ α ρ τ υ ρ ι κ ή  πόλη ως   π υ ρ ο σ β έ σ τ ε ς  γιατί γέμισαν αποβραδίς τις πυροσβεστικές   α ν τ λ ί ε ς  με π ε τ ρ έ λ α ι ο   για να μη μείνει πέτρα στην πέτρα. Μετά 20 χρόνια   από το 1941 έως το 1944 για   σ α ρ ά ν τ α μήνες  πάλι σκότωναν οι Βούλγαροι πάλι εξόρισαν  πάλι πυρπόλησαν και βασάνισαν με
περισσότερη τ έ χ ν η  από άλλοτε!