θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, October 18, 2019

Αυτό δεν είναι ένα "φυσιολογικό" έγκλημα.


Αυτό δεν είναι ένα "φυσιολογικό" έγκλημα. Αυτό είναι σαδιστική τρομοκρατία για απόλαυση, επειδή μπορούν και επειδή σέβονται μόνο τη δύναμη (ένα σταθερό χέρι όπως κάποτε ονομάστηκε).
Αυτή η τρομοκρατική πράξη τους ενδυνάμωσε, τους ενθάρρυνε και τους ενθουσίασε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διήρκεσε 2 ώρες και το κινηματογραφούσαν για να το παρακολουθήσουν αργότερα και να δείξουν στους άλλους πόσο ισχυροί είναι. Το έκαναν αυτό ακόμα και όταν το θύμα συμμορφώθηκε με όλα τα αιτήματά τους για τα χρήματά του και τα υπάρχοντά του - δεν τους ενδιέφεραν καθόλου τα χρήματα.
Το ίδιο συμβαίνει στους αγρότες της Νότιας Αφρικής και τους άλλους Λευκούς που βασανίζονται για ώρες πριν οι βάρβαροι φύγουν με ένα τηλέφωνο και κάποια κέρματα - αυτό είναι μία τρομοκρατική πράξη, η κλοπή είναι ασήμαντη συνέπεια. Δεν είναι φυσιολογικό έγκλημα, είναι βάρβαρος τρόμος και δεν έχει θέση στα πολιτισμένα έθνη μας.

Η "Διαφορετικότητα" κυνηγά τον τελευταίο λευκό.
#WhiteGenocide
https: // www.
gelderlander.nl/nijmegen/nijme This is not "normal" crime. This is sadistic terror for enjoyment, because they can and because they only respect strength (a firm hand as it was once called).
This terrorist act empowered, emboldened and excited them. That is why it lasted for 2 hours and they filmed it to watch later and show others how powerful they are. They did all this even though the victim complied with all their demands for his money and possessions -they did NOT give a sh*t about the money.
It is the same in South Africa farmers and other Whites are tortured for hours before the savages leave with a phone and some change - that is a terrorist act, the theft is incidental. It is not normal crime, it is barbaric terror and has NO place in our nations.
So-called refugees are weaponized "migrants" selected because they  feel NO appreciation, empathy nor compassion for their hosts. The people who have and are working to bring this about are anti-White and demented.
"Diversity" Chasing Down The Last White Person
#WhiteGenocide
https://www.
gelderlander.nl/nijmegen/nijme