θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, October 13, 2019

Ο άνθρωπος δεν είναι η αιτία των κλιματικών αλλαγών.

 
 
Πρόσφατα δεδομένα και έρευνες υποστηρίζουν τη σημασία της φυσικής μεταβλητότητας του κλίματος και θέτουν υπό αμφισβήτηση το συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος είναι η κυρίαρχη αιτία των πρόσφατων κλιματικών αλλαγών.
Τζούντιθ Κάρρυ
 
Recent data and research supports the importance of natural climate variability and calls into question the conclusion that humans are the dominant cause of recent climate change.
Judith CurryΗ κατασκευασμένη συναίνεση της IPCC είχε τις ακούσιες συνέπειες της στρέβλωσης της επιστήμης, της ανύψωσης των φωνών των επιστημόνων που αμφισβητούν τη συναίνεση και των κινήτρων για δράσεις από τους συναινετικούς επιστήμονες και τους υποστηρικτές τους που έχουν μειώσει την εμπιστοσύνη του κοινού στην IPCC.
Τζούντιθ Κάρρυ

Είναι πιο λογικό να παρέχεται κλιματισμός ή να περιορίζονται οι εκπομπές CO2. Ψηφίζω για περισσότερο κλιματισμό σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές.
Τζούντιθ Κάρρυ

Είμαι γενικά ανήσυχη για τον αργό θάνατο της ελευθερίας του λόγου, αλλά ιδιαίτερα για τα πανεπιστήμια, αλλά και για τη συζήτηση για την αλλαγή του κλίματος.
Τζούντιθ Κάρρυ

Υποστηρίζω ότι τα κλιματικά μοντέλα δεν είναι κατάλληλα για τον εντοπισμό και την κατανομή της κλιματικής αλλαγής σε δεκαδικές έως πολυδεκαδικές χρονικές κλίμακες.
Τζούντιθ Κάρρυ

Εξετάζουμε έναν πολύ χειρότερο κίνδυνο [Τυφώνα] από ό, τι οι άνθρωποι σκέφτονταν πριν από ένα χρόνο ... κάποια μέρη πρόκειται να γίνουν ανασφαλή.
Τζούντιθ Κάρρυ

Πρέπει να πιέσουμε το κουμπί επαναφοράς για την αλλαγή του κλίματος.
Τζούντιθ Κάρρυ

Πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο του παιχνιδιού μας όσον αφορά την εξήγηση της θέρμανσης του πλανήτη με υπέρυθρη απορρόφηση του CO2 κ.λπ. Η ελλιπής περιοχή κατανόησης φαίνεται να είναι ο πραγματικός φυσικός μηχανισμός. Ας στοχεύσουμε σε μια εξήγηση σε ένα ακροατήριο που έχει πάρει 1 χρόνο κάθε μία από τις προπτυχιακές φυσική και τη χημεία, συν τον υπολογισμό. Αφού έχουμε κάτι που είναι πειστικό σε αυτό το επίπεδο, μπορούμε να εργαστούμε για το πώς να το γνωστοποιήσουμε στο ενδιαφερόμενο κοινό (δηλ. Εκείνοι που εκτείνονται στην κλιματολογική blogosphere). Η βοήθεια του Willis Eschenbach είναι απαραίτητη για τη μετάφραση αυτού για το πλήθος του WUWT.
Τζούντιθ Κάρρυ

Το να μην μπορώ να αντιμετωπίσω την αποδυνάμωση της αλλαγής στις αρχές του 20ου αιώνα στο μυαλό μου αποκλείει κάθε απολύτως σίγουρη απόδοση της αλλαγής στα τέλη του 20ου αιώνα.
Τζούντιθ Κάρρυ

 
 
The manufactured consensus of the IPCC has had the unintended consequences of distorting the science, elevating the voices of scientists that dispute the consensus, and motivating actions by the consensus scientists and their supporters that have diminished the public's trust in the IPCC.
Judith Curry

Does it make more sense to provide air conditioning or to limit CO2 emissions. I vote for more air conditioning in these susceptible regions.
Judith Curry

I am broadly concerned about the slow death of free speech, but particularly in universities and also with regards to the climate change debate.
Judith Curry

I am arguing that climate models are not fit for the purpose of detection and attribution of climate change on decadal to multidecadal timescales.
Judith Curry

We're looking at a much worse [Hurricane] risk than people were thinking about a year ago ...some places are going to become uninsurable.
Judith Curry

We need to push the reset button on climate change.
Judith Curry

We need to raise the level of our game in terms of explaining the planetary warming by infrared absorption of CO2 etc. The missing area of understanding seems to be the actual physical mechanism. Lets target an explanation at an audience that has taken 1 year each of undergraduate physics and chemistry, plus calculus. Once we have something that is convincing at this level, we can work on how to communicate this to the interested public (i.e. those that hang out in the climate blogosphere). Willis Eschenbach’s help is needed in translating this for the WUWT crowd.
Judith Curry

Not being able to address the attribution of change in the early 20th century to my mind precludes any highly confident attribution of change in the late 20th century.
Judith Curry