θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, September 24, 2019

Στην διαφθορά της Disney δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΠΤΩΣΗ.

 
 
Mickey / Wicked
 
Μίκυ / Αισχρός
 
Η συμμετοχή / διαφθορά της Disney είναι ένα ΣΚΛΗΡΟ ΧΑΠΙ για να το καταπιείς, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε πώς συμμετέχουν στο όλο σκάνδαλο του ανθρώπου / παιδιού ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ που συμβαίνει τώρα.
Όλα έχουν νόημα. Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΠΤΩΣΗ.
 
Disney involvement/corruption is a HARD PILL to swallow, but oh so important to understand HOW they are involved in the whole human/child SEX TRAFFICKING scandal going on now.
Everything has meaning. There are NO COINCIDENCES.