θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, September 30, 2019

«Δώρον άδωρον».

 
 
«Δώρον άδωρον».
 
Έκφρασις προελθούσα έξ άρχαίας παροιμίας (P. GR. σελ. 141), σημαίνουσα δέ τήν άνευ κέρδους προσφοράν τρίτου, τό άνωφελές δώρον.

'Ο Σοφοκλής («Αίας» 664-665) λέγει : «άλλ’ έστ’ αληθής ή βροτών παροιμία- έχθρών άδωρα δώρα κούκ όνήσιμα» = μά είναι άληθινή ή παροιμία του λαού*


τών έχθρών τά δώρα είναι ψεύτικα κι’ άνώφελα.

Συναφές καί τό του Εύριπίδου («Μήδεια» 618) : «κακού γάρ άνδρός δώρ’ ονησιν ούκ έχει» =


δώρα προερχόμενα άπό κακόν σύζυγον δέν προσπορίζουν ωφέλειαν.

(’Όνησις - όνίνημι = ωφέλεια).
Παρόμοιαι πρός τήν «δώρον άδωρον» εκφράσεις : «βίος άβίωτος», «χάρις άχαρις» κ.ά.