θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, September 27, 2019

Οι δυνάστες μας...αναγορεύονται θεοί, προστάτες και ευεργέτες.

 

''Οι δυνάστες μας...αναγορεύονται θεοί, προστάτες και ευεργέτες''
 
Επί δύο χιλιετίες αγωνιζόμαστε σε έναν εχθρικό κόσμο.
Από την ρωμαιοκρατία και το Βυζάντιο ως την τουρκοκρατία και τον αιώνα μας
 ο Ελληνισμός αλέθεται στις μυλόπετρες της ιστορίας, σβήνει, ξαναγεννιέται και επιβιώνει  με ακρωτηριασμούς, συρρικνώσεις και στίγματα φυλετικά και εθνικά.
Αντιστέκεται ολομόναχος...επί δύο χιλιετίες.
Χωρίς φυλετικές συγγένειες  και αλληλεγγύη.
Χωρίς ιστορικούς συμμάχους, χωρίς φ ι λ ί α . Οι άλλοι γύρω  συνασπισμένοι και επιθετικοί, οι ΄Ελληνες αποκομμένοι  και πάντοτε σχεδόν αμυνόμενοι.
Στη Δύση ο μεταρωμαϊκός  λατινικός κόσμος, στην Ανατολή η ισλαμική ενότητα, στο Βορρά η σλαβική ομοεθνία.
Η Ελληνική ιστορία έχει μια ιδιοτυπία, είναι ιστορία αδιάλειπτων αγώνων  για επιβίωση. Αμυνόμαστε απεγνωσμένα επί είκοσι αιώνες.
Ποτέ δεν είχαμε ούτε α δ ε λ φ ο ύ ς , ούτε συμμάχους, ούτε εταίρους, συμπαραστάτες και υπερασπιστές.
Αντιμετωπίσαμε δόλιο κατατρεγμό, δ ι ω γ μ ο ύ ς και καταφρόνηση.
Οι διαχρονικές μας περιπέτειες αποτελούν μια διαρκώς επαναλαμβανόμενη παράσταση αρχαίας τραγωδίας... με τους Έ λ λ η ν ε ς πρωταγωνιστές  ή χ ο ρ ό του δράματος.
Οι Ρωμαίοι ενώ οικειοποιήθηκαν
 τον Ελληνικό πολιτισμό  ως λεία πολέμου και αξιοποίησαν όλα τα επιτεύγματα των Ελλήνων, έγιναν αδιάλλακτοι μισέλληνες.
Διώκτες της ελληνικής παιδείας και ελληνομάθειας, της φιλοσοφίας, του θεάτρου, της μουσικής.
Ασυμβίβαστα με την ι μ π ε ρ ι α λ ι σ τ ι κ ή  ιδεολογία της Ρώμης, τα Ελληνικά ήθη.
Μ ί α σ μ α και προδοσία ο Ελληνικός πολιτισμός.
Το στρατοκρατικό καθεστώς χρειαζόταν 
μόνο α γ ρ ο ί κ ο υ ς οπλοφόρους.
Η άρχουσα ρωμαϊκή τάξη απολάμβανε τα δημιουργήματα του Ελληνικού πνεύματος.
Απαγορευμένα όμως στην ρωμαϊκή πλέμπα επειδή φ ώ τ ι ζ α ν...και εξημέρωναν τις ψ υ χ έ ς .
Από τον Θ΄ αιώνα ο ρωμαϊκός ανθελληνισμός γίνεται δυτικός χριστιανικός ανθελληνισμός.
Δύο εξουσίες η γ ε μ ό ν ε ς και π ά π ε ς , στρέφουν άπληστα βλέμματα  στην βυζαντινή Ανατολή.
Με τα λάφυρα ~ υλικά και πνευματικά ~ των ιμπεριαλιστικών εξορμήσεων αναπτύχθηκαν τα δυτικά κράτη.
Οι ΄Ελληνες ~ το αίμα και ο ιδρώτας τους ~ και η πολιτιστική τους παράδοση υπήρχαν η πρώτη ύ λ η  και οι χ υ μ ο ί για την ά ν θ ι σ η του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Του πολιτισμού που ασφαλισμένος στα γεωγραφικά του σύνορα...
έγινε  ο  δ ή μ ι ο ς ... και ο σ υ λ η τ ή ς μας.
 
.~. Και αν δεν βρούμε  την ανεξαρτησία μας  ας την ονειρευτούμε...