θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 21, 2019

Η Ευρώπη αφαιρεί την κυριαρχία των κρατών μελών της.

 
 
 
Η Ευρώπη αφαιρεί την κυριαρχία των κρατών μελών της. Θυμάμαι στην αρχή της ΕΕ την υπόσχεση να μην ξεκινήσει στρατό η ΕΕ, αλλά αυτές οι λέξεις αποδείχθηκαν ψέματα. Με λίγα λόγια, κάθε φορά λίγο και περισσότερο, η ΕΕ αφαιρεί, υπαγορεύει και περιφρονεί πλήρως την εθνική κυριαρχία.
Γνωρίζουν οι πολίτες, τι ψηφίζουν;
 
Europe is taking away all sovereignty of their members states. I remember at the start of the EU the promise not to start a EU army, but those words turned out to be lies. Bit by bit, everytime a bit more, the EU takes, dictates and has full blown disregard for country sovereignty