θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 14, 2019

Μενάνδρου: «Δώρον».

 
 
«Δώρον».
 
«Αίσχύνομαι πλουτούντι δωρείσθαι φίλω, μή μ’ άφρονα κρίνη καί διδούς αιτείν δοκώ»
 
(Συγκρ. Μενάνδρου καί Φιλιστίωνος, σ. 358- Λ. Σταμ. σελ. 3267) = έντρέπομαι νά προσφέρω δώρα είς πλούσιον φίλον, διότι φοβούμαι, μήπως μέ χαρακτηρίση ώς ανόητον καί μήπως νομισθή ότι δίδω μέ σκοπόν νά ζητήσω κάτι άπό αυτόν.