θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, August 16, 2019

Μία μικρή ομάδα άρπαξε την βασιλική δύναμη.

 
 
Physician Who Witnessed Interrogation of Rakovsky Trotsky-trials
 
 Μία μικρή ομάδα μυστηριωδών, προσεκτικών και ασήμαντων ανθρώπων έχει πάρει την κατοχή της πραγματικής βασιλικής δύναμης.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η οικονομική διεθνής έχει σταδιακά, μέχρι την εποχή μας, γίνει ο κύριος των χρημάτων, αυτού του {p. 21} μαγικού φυλακτού, το οποίο έχει γίνει για τους ανθρώπους αυτό που ο Θεός και το έθνος ήταν παλαιότερα. Είναι κάτι που ξεπερνά σε επιστημονικό ενδιαφέρον την τέχνη της επαναστατικής στρατηγικής, καθώς είναι το ίδιο η τέχνη της επαναστατικής στρατηγικής και η επανάσταση. Θα σας το εξηγήσω. Οι ιστοριογράφοι και οι μάζες, τυφλωμένες από τις κραυγές και την ορμή της γαλλικής επανάστασης, οι άνθρωποι μεθυσμένοι από το γεγονός ότι κατάφεραν να πάρουν όλη την εξουσία από τον βασιλιά και τις προνομιούχες τάξεις, δεν διαπίστωσαν πως μια μικρή μυστηριώδης ομάδα, αποτελούμενη από προσεκτικούς και ασήμαντους ανθρώπους είχαν αποκτήσει την πραγματική Βασιλική εξουσία, τη μαγική δύναμη, σχεδόν θεϊκή, την οποία απέκτησαν σχεδόν χωρίς να το γνωρίζουν. Οι μάζες δεν διαπίστωσαν ότι η εξουσία είχε καταληφθεί από άλλους και ότι σύντομα τους είχαν υποβάλει σε δουλεία πιο σκληρή από αυτήν του βασιλιά, δεδομένου ότι ο τελευταίος, ενόψει των θρησκευτικών και ηθικών προκαταλήψεών του, δεν ήταν σε θέση να εκμεταλλευτεί μία τέτοια εξουσία. Έτσι η υπέρτατη βασιλική εξουσία καταλήφθηκε από άτομα, των οποίων οι ηθικές, πνευματικές και κοσμοπολιτικές ιδιότητες τους επέτρεψαν να τη χρησιμοποιήσουν. Είναι σαφές ότι αυτοί ήταν άνθρωποι που δεν ήταν ποτέ Χριστιανοί, αλλά κοσμοπολίτες.
 
 
Red Symphony, by Dr. J. Landowsky;
translated by George Knupffer - Peter Myers,
December 31, 2003; update April 23, 2011.