θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, August 20, 2019

Η Συνθήκη Ειρήνης των Βερσαλλιών και η Κοινωνία των Εθνών χρησιμοποιούνται ως επαναστατική προϋπόθεση.

 
 
Η Συνθήκη Ειρήνης των Βερσαλλιών και η Κοινωνία των Εθνών χρησιμοποιούνται ως επαναστατική προϋπόθεση.
 
R. - Οι αποζημιώσεις και οι οικονομικοί περιορισμοί της Συνθήκης Ειρήνης των Βερσαλλιών δεν καθορίζονταν από τα πλεονεκτήματα των μεμονωμένων εθνών. Ο αριθμητικός παραλογισμός τους ήταν τόσο προφανής που ακόμα και οι πιο σημαντικοί οικονομολόγοι των νικηφόρων χωρών το απέδειξαν αμέσως. Μόνο η Γαλλία απαίτησε ως αποζημίωση πολύ περισσότερο από το κόστος όλων των εθνικών της περιουσιακών στοιχείων, περισσότερα από τα οποία θα έπρεπε να πληρώσουν αν ολόκληρη η Γαλλία είχε μετατραπεί σε Σαχάρα. Ακόμη χειρότερη ήταν η απόφαση να επιβληθούν στη Γερμανία υποχρεώσεις πληρωμής πολλές φορές υψηλότερες από αυτές που θα μπορούσαν να πληρώσουν, έστω και αν είχαν πωλήσει την χώρα πλήρως και είχαν παραχωρήσει το σύνολο της εθνικής τους παραγωγής. Τελικά το πραγματικό αποτέλεσμα ήταν ότι στην πράξη η Γερμανία αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει ένα φανταστικό ντάμπινγκ, ώστε να μπορεί να πληρώσει κάτι από τις αποζημιώσεις. Και από τι συνίστατο το ντάμπινγκ; Έλλειψη καταναλωτικών αγαθών, πείνα στη Γερμανία και αντιστοίχως ανεργία στις χώρες εισαγωγής. Και επειδή δεν μπορούσαν να εισάγουν, υπήρχε επίσης ανεργία στη Γερμανία. Πείνα και ανεργία και από τις δύο πλευρές. Όλα αυτά ήταν τα πρώτα αποτελέσματα της Συνθήκης Ειρήνης των Βερσαλλιών ... Ήταν αυτή η συνθήκη επαναστατική ή όχι; Ακόμα περισσότερα έγιναν: ο ένας πραγματοποίησε ισότιμο έλεγχο στο διεθνές επίπεδο. Ξέρετε τι αντιπροσωπεύει αυτή η επιχείρηση στο επαναστατικό επίπεδο; Αυτό σημαίνει να επιβάλλετε  έναν αναρχικό παραλογισμό που αναγκάζει κάθε εθνική οικονομία να παράγει σε ικανοποιητικό όγκο όλα όσα χρειάζεται, υποθέτοντας ότι για να επιτευχθεί αυτό δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη το κλίμα, ο φυσικός πλούτος και η τεχνική εκπαίδευση των διευθυντών και των εργαζομένων. Τα μέσα για την αποζημίωση για τις ανισότητες του εδάφους, το κλίμα, τη διαθεσιμότητα των ορυκτών, το πετρέλαιο κ.λπ. κλπ. σε διάφορες εθνικές οικονομίες ήταν πάντοτε το γεγονός ότι οι φτωχές χώρες έπρεπε να δουλέψουν περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να αξιοποιήσουν πιο βαθιά τις ικανότητες του εργατικού δυναμικού, προκειμένου να μειωθεί η διαφορά που προκύπτει από τη φτώχεια του εδάφους. Σε αυτό προστίθενται διάφορες άλλες ανισότητες που έπρεπε να αντισταθμιστούν με παρόμοια μέτρα, ας πάρουμε το παράδειγμα του βιομηχανικού εξοπλισμού. Δεν θα επεκτείνω περαιτέρω το πρόβλημα, αλλά ο έλεγχος της εργάσιμης ημέρας που διεξήχθη από την Κοινωνία των Εθνών με βάση μια αφηρημένη αρχή της ισότητας της εργάσιμης ημέρας ήταν μια πραγματικότητα στο πλαίσιο ενός αμετάβλητου διεθνούς καπιταλιστικού συστήματος, την παραγωγή και την ανταλλαγή και την εδραιωμένη οικονομική ανισότητα, δεδομένου ότι εδώ έπρεπε να ασχοληθούμε με μια αδιαφορία για το στόχο της εργασίας, που είναι μια επαρκής παραγωγή. Το άμεσο αποτέλεσμα ήταν μια ανεπάρκεια παραγωγής, η οποία αντισταθμίστηκε από εισαγωγές από χώρες με επαρκή φυσική οικονομία και βιομηχανική αυτάρκεια: στο μέτρο που η Ευρώπη είχε χρυσό, η εισαγωγή πληρώθηκε σε χρυσό. Στη συνέχεια ήρθε η φαινομενική άνθηση στην Αμερική, η οποία ανταλλάσσει την τεράστια παραγωγή της για χρυσά και χρυσά πιστοποιητικά, από τα οποία υπήρχε αφθονία. Στο μοντέλο οποιασδήποτε αναρχίας παραγωγής εμφανίστηκε εκείνη την περίοδο μια ανήκουστη οικονομική αναρχία. «Εκείνοι» το εκμεταλλεύτηκαν με το πρόσχημα να τους βοηθήσουν με τη βοήθεια μιας άλλης και ακόμα μεγαλύτερης αναρχίας: ο πληθωρισμός του επίσημου χρήματος (μετρητά) και ο εκατονταπλάσιος πληθωρισμός του δικού τους χρήματος, το πιστωτικό χρήμα, δηλαδή το ψεύτικο χρήμα . Θυμηθείτε πόσο συστηματικά υπήρξε υποτίμηση σε πολλές χώρες. Η καταστροφή της αξίας του χρήματος στη Γερμανία, η αμερικανική κρίση και η φαινο-ψυχικές συνέπειες..., 
{Π. 35] ρεκόρ ανεργίας. Περισσότερα από τριάντα εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ μόνο. Λοιπόν, η Συνθήκη Ειρήνης των Βερσαλλιών και η Κοινωνία των Εθνών δεν λειτουργούσαν ως επαναστατική προϋπόθεση;
 
Red Symphony, by Dr. J. Landowsky; translated by George Knupffer - Peter Myers, December 31, 2003; update April 23, 2011.