θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, August 19, 2019

Δίνουν πολιτικές ή οικονομικές θέσεις μόνο σε μεσάζοντες.

 
 
Ο Khristian Rakovsky, με τον Τρότσκυ.

 
Δίνουν πολιτικές ή οικονομικές θέσεις μόνο σε μεσάζοντες.
 
G. - Αλλά είπατε ότι είναι οι τραπεζίτες;
 
R. - Όχι εγώ. Θυμηθείτε ότι πάντα μίλησα για την οικονομική Διεθνή και όταν ανέφερα ανθρώπους, είπα «Αυτοί» και τίποτα περισσότερο. Αν θέλετε να σας ενημερώσω ανοιχτά, θα δώσω μόνο γεγονότα, αλλά όχι ονόματα, αφού δεν τα γνωρίζω. Νομίζω ότι δεν θα κάνω λάθος αν σας πω ότι κάποιος από "Αυτούς" , δεν είναι άτομο που κατέχει πολιτική θέση ή θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα. Όπως κατάλαβα μετά τη δολοφονία του Ράτενάου - Rathenau στο Rapallo, δίνουν πολιτικές ή οικονομικές θέσεις μόνο σε μεσάζοντες. Προφανώς σε άτομα που είναι αξιόπιστα και πιστά, τα οποία μπορούν να εγγυηθούν με χίλιους τρόπους: έτσι μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι οι τραπεζίτες και οι πολιτικοί - είναι μόνο άνδρες από άχυρο ... παρόλο που
{σελ. 25} καταλαμβάνουν πολύ ψηλές θέσεις και εμφανίζονται να είναι οι συγγραφείς των σχεδίων που εκτελούνται.

 

Red Symphony, by Dr. J. Landowsky;

translated by George Knupffer

- Peter Myers, December 31, 2003; update April 23, 2011.