θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, August 11, 2019

Μονοθεϊσμός. Το μεγάλο κακό.

 
 
Το μεγάλο απίστευτο κακό στο κέντρο του πολιτισμού μας είναι ο μονοθεϊσμός.
Από ένα βάρβαρο κείμενο της εποχής του Χαλκού που είναι γνωστό ως Παλαιά Διαθήκη, έχουν εξελιχθεί τρεις αντι-ανθρώπινες θρησκείες - ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ. Αυτές είναι θρησκείες του θεού. Είναι, κυριολεκτικά, πατριαρχικές - ο Θεός είναι ο Παντοδύναμος Πατέρας - εξ' ου και η απελπισία των γυναικών για 2.000 χρόνια στις χώρες που πλήττονται από τον ουρανό και τους αντιπροσώπους του.

Γκορ Βίνταλ
 
The great unmentionable evil at the center of our culture is monotheism. From a barbaric Bronze Age text known as the Old Testament, three anti-human religions have evolved -- Judaism, Christianity, and Islam. These are sky-god religions. They are, literally, patriarchal -- God is the Omnipotent Father -- hence the loathing of women for 2,000 years in those countries afflicted by the sky-god and his earthly male delegates.

Gore Vidal