θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, August 31, 2019

«Αυτοί» είναι οπαδοί του Μπαρούχ Σπινόζα - Baruch Spinosa. Είναι Σπινοζιστές.

 
 
«Αυτοί» είναι οπαδοί του Μπαρούχ Σπινόζα - Baruch Spinosa. Είναι Σπινοζιστές.

G. - Αυτή τη νύχτα πρέπει να τελειώσουμε. αλλά πριν να αποχωρήσουμε θα ήθελα να μάθω κάτι περισσότερο. Ας υποθέσουμε ότι όλα αυτά είναι αληθινά και όλα θα διεξαχθούν με πλήρη επιτυχία. "Αυτοί" θα υποβάλουν ορισμένους όρους. Μαντέψατε ποιοι  μπορεί να είναι;
R. - Αυτό δεν είναι δύσκολο να το υποθέσουμε. Η πρώτη προϋπόθεση θα είναι η λήξη των εκτελέσεων των κομμουνιστών, δηλαδή των τροτσκιστών, όπως τους αποκαλείτε. Στη συνέχεια, βεβαίως, θα απαιτήσουν τη δημιουργία πολλών ζωνών επιρροής, όπως είπα. Τα όρια θα πρέπει να χωρίζουν τον επίσημο κομμουνισμό από το πραγματικό. Αυτή είναι η πιο σημαντική προϋπόθεση. Θα υπάρξουν αμοιβαίες παραχωρήσεις για αμοιβαία βοήθεια για κάποιο χρονικό διάστημα, ενώ το σχέδιο θα διαρκέσει, θα διεξαχθεί. Θα δείτε για παράδειγμα το παράδοξο φαινόμενο που ένα πλήθος ανθρώπων, οι εχθροί του Στάλιν, θα τον βοηθήσουν, δεν θα είναι αναγκαστικά προλετάριοι, ούτε θα είναι επαγγελματίες κατάσκοποι. Θα εμφανιστούν άτομα με επιρροή σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, ακόμη και πολύ ψηλά, που θα βοηθήσουν τον σταλινικό επίσημο κομμουνισμό όταν θα γίνει αν όχι πραγματικός, τότε τουλάχιστον αντικειμενικός κομμουνισμός. Με καταλάβατε;
G. Θα περιτυλίξετε τέτοια πράγματα σε μια τέτοια αδιαπέραστη περίπτωση.
R. - Αν είναι απαραίτητο να ολοκληρώσουμε, τότε μπορώ μόνο να εκφράσω τον εαυτό μου με αυτόν τον τρόπο. Ας δούμε αν δεν μπορώ ακόμα να σας βοηθήσω να καταλάβετε. Είναι γνωστό ότι ο μαρξισμός ονομάστηκε Χεγκελιανός. Έτσι, η ερώτηση αυτή ήταν χονδροειδής. Ο ιδεαλισμός του Χέγκελ είναι μια ευρέως διαδεδομένη προσαρμογή σε μια απλή αντίληψη στη Δύση, του φυσικού μυστικισμού του Μπαρούχ Σπινόζα - Baruch Spinosa. Οι «Αυτοί» είναι Σπινοζιστές: ίσως το θέμα είναι αντίστροφο, δηλαδή ότι ο Σπινοζισμός είναι «Αυτοί», στο βαθμό που είναι μόνο μια επαρκής έκδοση για την εποχή της «δικής τους» φιλοσοφίας, η οποία είναι πολύ πρωγενέστερη, και βρίσκεται σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο. Εξ’ άλλου, ένας Χεγκελιανός και γι' αυτό και οπαδός του Σπινόζα, ήταν αφιερωμένος στην πίστη του, αλλά μόνο προσωρινά, σύμφωνα με την τακτική τους. Το θέμα δεν ισχύει, όπως ισχυρίζεται ο μαρξισμός, ότι ως αποτέλεσμα της εξάλειψης των αντιφάσεων προκύπτει η σύνθεση. Είναι αποτέλεσμα της αντιτιθέμενης αμοιβαίας σύντηξης, από την θέση και την αντι-θεση, που προκύπτει, ως σύνθεση, η πραγματικότητα, η αλήθεια, ως τελική αρμονία μεταξύ του υποκειμενικού και του αντικειμενικού. Δεν το βλέπετε ήδη; Στη Μόσχα υπάρχει ο κομμουνισμός: στην Νέα Υόρκη ο Καπιταλισμός. Είναι το ίδιο με την θέση και την αντι-θεση. Αναλύστε και τα δύο. Η Μόσχα είναι υποκειμενικός κομμουνισμός, αλλά αντικειμενικός καπιταλισμός - Ο Κρατικός Καπιταλισμός. Νέα Υόρκη: Ο υποκειμενικός καπιταλισμός, αλλά ο αντικειμενικός κομμουνισμός. Μια προσωπική σύνθεση, η αλήθεια: η Οικονομική Διεθνής, η Καπιταλιστική-Κομμουνιστική. "Αυτοί."

Red Symphony, by Dr. J. Landowsky; translated by George Knupffer - Peter Myers, December 31, 2003; update April 23, 2011.