θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, August 09, 2019

Ο Δαυίδ πρόσφερε 200 δέρματα Φιλισταίων στον Σαούλ.
ΝΑΙ - ΑΥΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΟ!
Ο Δαυίδ θέλησε να παντρευτεί την κόρη του Βασιλιά Σαούλ, ο Σαούλ απαίτησε αντί για προίκα 100 δέρματα Φιλισταίων. Έτσι ο Δαυίδ και οι άνδρες του σκότωσαν 200 Φιλισταίους και πήγαν τα δέρματα τους στον βασιλιά Σαούλ!
1 Samuel 1825-27
Ανοησίες από την "Αγία" Γραφή. 
 
 
YES-THIS IS IN THE BIBLE! David wanted to marry King Saul's daughter Michal Saul demanded instead of a dowry 100 Philistine foreskins So David and his men killed 200 Philistines and took their foreskins to King Saul! 1 Samuel 1825-27 Nonsense from the Bible