θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, June 02, 2019

Ο Σεληνιασμένος - Lunatic

 
 
Ο Σεληνιασμένος - Lunatic είναι ένας άτυπος όρος που περιγράφει ένα άτομο του οποίου οι συμπεριφορά και οι πράξεις θεωρούνται ψυχικά ασθενείς, επικίνδυνες, ασταθείς και απρόβλεπτες. Αυτός ο τύπος του ασταθούς ατόμου, ο οποίος μερικές φορές εκδηλώνει εξωφρενικά καταστρεπτική συμπεριφορά, είναι κάτι που πρέπει να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε στο περιβάλλον και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να παραμείνουμε ουδέτεροι, αλλά και να ορίσουμε τα απαραίτητα όρια γύρω τους. Αυτό είναι το λυπηρό αποτέλεσμα των ακραίων μεθόδων ελέγχου του νού και μιγμάτων χημικών ουσιών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την πραγματικότητα για την υποδούλωση της ανθρώπινης συνείδησης. [1]
 
A Lunatic is an informal term describing a person whose behaviors and actions are considered mentally ill, dangerous, unstable and unpredictable. This type of unstable person, that sometimes exhibits insanely destructive behavior, is something that we should be able to discern in the environment and do our best to remain neutral around, yet set the necessary boundaries while in their midst. This is the saddening result of the extreme methods of Mind Control and mixtures of chemical substances that have been used in this reality to enslave human consciousness.[1]