θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 29, 2019

Είναι χειρότερο από ό, τι φαντάζεστε.

 
 
 
Ανεξάρτητα από το πόσο παρανοϊκός ή συνωμοσιολόγος είστε, αυτό που κάνει στην πραγματικότητα η κυβέρνηση,
 είναι χειρότερο από ό, τι φαντάζεστε.
 William Blum
πρώην μέλος της υπηρεσίας του κράτους μέλους 
 
no matter how paranoid or conspiracy-minded you are what the government is actually doing
is worse than you imagine
  William Blum
former us state department employee