θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 18, 2019

Ο Πλάτωνας, ευλόγησε την καλή τύχη του γιατί γεννήθηκε Ἕλλην

 
 
Πλάτων μὲν οὖν, ἤδη πρὸς τῷ τελευτᾶν γενόμενος, ὕμνει τὸν αὑτοῦ δαίμονα καὶ τὴν τύχην, ὅτι πρῶτον μὲν ἄνθρωπος, οὐκ ἄλογον τῇ φύσει θηρίον, εἶθ' Ἕλλην, οὐ βάρβαρος γένοιτο, πρὸς δὲ τούτοις ὅτι τοῖς Σωκράτους χρόνοις ἀπήντησεν ἡ γένεσις αὐτοῦ.
Πλουταρχου Μάριος 46 1 3
 
Τότε ο Πλάτωνας, όταν έφτασε στο τέλος του, ευλόγησε την καλή τύχη του, γιατί πρώτιστα γεννήθηκε άνθρωπος και όχι ένα άλογο θηρίο της φύσης και έπειτα Έλληνας και όχι ένας βάρβαρος, και πέραν αυτών επειδή γεννήθηκε την εποχή του Σωκράτη.
Πλούταρχος, Ζωή του Μάριου 46.1
 
Plato then, now come to his end, blessed his good fortune,  because in the first place he was born a man, not a beast irrational by nature, and then a Greek, not a barbarian, and in addition to these because his generation  met with the time of Socrates.  Plutarch, Life of Marius 46.1