θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, April 15, 2019

Υπάρχει ένας κωδικός, μία μυστική γλώσσα σε αυτούς τους πίνακες ζωγραφικής νεκρής φύσης.

 
 
 
Υπάρχει ένας κωδικός, μία μυστική γλώσσα σε αυτούς τους πίνακες ζωγραφικής νεκρής φύσης.

«... όταν η Ολλανδική Μεταρρυθμισμένη Προτεσταντική Εκκλησία κατέστησε παράνομη την απεικόνιση οποιωνδήποτε θρησκευτικών εικόνων στην τέχνη. Αυτό σήμαινε ότι εάν ένας καλλιτέχνης ήθελε να μιλήσει για οτιδήποτε έχει να κάνει με τη θρησκεία (που ήταν λίγο πολύ το καυτό θέμα την εποχή εκείνη) έπρεπε να γίνουν έξυπνοι. Έτσι, τα καθημερινά αντικείμενα έγιναν κώδικες για πράγματα που δεν έπρεπε να μιλάνε με ένα πινέλο ... "
 
 
 
There is a code/secret language in these Still Life paintings...who knew?:

'... when the Dutch Reformed Protestant Church made it illegal to depict any religious icons in art. That meant that if an artist wanted to talk about anything to do with religion (which was pretty much the hot topic back in the day) they had to get clever. And so, everyday objects became codes for things you weren’t supposed to be talking about with a paintbrush…