θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, April 24, 2019

Είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε σε έναν ελλειπή κόσμο; Είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε σε έναν ελλειπή κόσμο;
 
Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός (Η Παγκόσμια Κυβέρνηση), απαιτήθηκε η μυστική διείσδυση στις βασικές κοινωνικές οργανωτικές δομές με τον έλεγχο του νου, όπως: οι θρησκείες, τα ιατρικά, τα οικονομικά και τα νομικά συστήματα, που είναι ιδανικά για τη διαμόρφωση των αντιανθρωπίνων συστημάτων αξιών που δημιουργούν  τα συστήματα πεποίθησης «θύματος και θύτη» που χρησιμοποιούν για την επιβολή τυραννικού ελέγχου μυαλού.
Οι άνθρωποι (μαζί με το παιδί που έχουν μέσα τους) μπορούν συνειδητά ή ασυνείδητα να υποταχθούν για να πιστέψουν ότι είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε σε έναν ελλιπή κόσμο που σχεδιάστηκε από το μίσος και μας κάνει να υποφέρουμε τρομερά, επειδή είμαστε κακά και αμαρτωλά πλάσματα. Αυτό έχουν πει πολλές θρησκείες στις μάζες.

To achieve this goal, the secretive infiltration of the core societal organizational structures with mind control such as: religions, medical, financial and legal systems, would be ideal to shape the anti-human value systems that generate the victim and victimizer reality belief systems that they use to enforce tyrannical Mind Control.
People (along with their inner child) may consciously or unconsciously be conditioned to believe that we are condemned to live in a hellish world designed by a hateful God that makes us suffer terribly, because we are bad and sinful creatures. This is what many religions have told the masses.