θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 23, 2019

Πρώτη αναστηθείσα θεότητα ήταν η Βαβυλωνιακή θεά Ίννανα.

 
 Inanna – Sumerian Mother Goddess
 
Η πρώτη αναστηθείσα θεότητα ήταν η Σουμεριακή θεά Ιννάνα, όπου έμεινε τρεις ημέρες στον τάφο.

 Εσείς οι Χριστιανοί δεν μπορείτε να προσθέσετε από την Παρασκευή έως την Κυριακή (τις ημέρες που ήτο θανών ο Ιησούς) και να έχετε άθροισμα τρεις μέρες και τις τρεις νύχτες.
Στην πραγματικότητα ήταν εκείνη που πήρε τις ψυχές των νεκρών από τον τόπο των λησμονημένων ανθρώπων και τους ανέβασε στον ουρανό.
Οι χριστιανοί πήραν την ιστορία της Ιννάνα και έβαλαν επάνω στην ιστορία αυτή, τον Ιησού.
 
 
The first resurected deity was godess Innana, that is where the three days in the tomb, which no way you can add friday to sunday as three day and three nights, actually came from, and she was the one that took the souls of the dead out of limbo and into heaven. The christians took the story and pasted it onto Jesus