θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, January 02, 2019

Αυτοί (οι καλόγεροι) έχουσι εν κιβωτίδιον γεμάτο κόκαλα και κρανία ακέραια.

 
 
Ό,τι κι αν ήταν ο Ανώνυμος, [Ανωνύμου του Έλληνος, Ελληνική Νομαρχία, ήτοι λόγος περί Ελευθερίας (1806)]  κείμενο σαν τα ακόλουθο, σου δίνουν την εντύπωση ότι θέλει να βάλλει εναντίον της θρησκείας και να προσβάλλει το θρησκευτικό συναίσθημα του αμόρφωτου ραγιά;

Ὦ σὺ μιαρὰ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τί ὁμοιάζεις, ἤθελα νὰ ἠξεύρω ἀπὸ ἐσὲ τώρα ὁποὺ σὲ ἐρωτῶ, εἰς τί, λέγω, ὁμοιάζεις τοὺς ἱεροὺς καὶ θείους ἀποστόλους τοῦ λόγου τῆς σοφίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ;

Αφού καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν ήταν Χριστιανός ο «Ανώνυμος» και το λέω αυτό επειδή έλεγες:
«Εδώ δεν μιλάμε μόνον για «ορισμένους» παπάδες της κατώτερης ιεραρχίας, αλλά για όλη την «αφρόκρεμα». Δεν είπε κανείς ότι ανώνυμος συγγραφέας ήταν άθεος κι αυτό διαφαίνεται μέσα από το «ποιηματάκι»,
…άρα, πιστεύω να καταλαβαίνεις ότι από τα λεγόμενά του, βγαίνει ότι ήταν Ελληνιστής και αγνωστικιστής.
Πάντως δεν ήταν Χριστιανός (βάση αυτού που υπονοείς πιο πάνω).
Όσο για το αν ενδιαφερόταν για τα τεκταινόμενα της εποχής του, κανείς δεν αντιλέγει.
Σαφώς και ενδιαφερόταν!
Δεν είναι δύσκολο όμως και να καταλάβεις ότι ήταν ενάντια στον κλήρο γενικά.
Για να λέει «μιαρά» την Σύνοδο, ή ότι ο Πατριάρχης για να εκλεγεί και «… αφού ηξεύρει δυο αράδες από το ψαλτήριον, κρίνεται άξιος τοιαύτης αρχής από την Σύνοδον» ή ακόμα λέει ότι ούτε το όνομά του δεν ξέρει να γράφει και λασπολογεί ακόμα και για την υπογραφή του Πατριάρχη, που δεν έχει τις ρίζες της (στο να γράφεται έτσι) στην Οθωμανική αυτοκρατορία αλλά στην Βυζαντινή.
Άρα, υπονοεί ότι άπαντες οι Πατριάρχες που υπέγραφαν «έτζι» ήταν αγράμματοι..

Λέει ότι το πρώτο μέλημα του Πατριάρχη είναι να γνωρίσει τις γυναίκες των πρώτων αρχόντων, που αυτό μπορεί να είναι αλήθεια αλλά κοίτα πως κολλάει τη γνώμη του δίπλα σ’  αυτή την αλήθεια. Λέει: «Και αυτό το κάμνει δια δυο αίτια: Πρώτον μεν, δια να ημπορεί να κλέπτει με περισσότερο θάρρος, δεύτερον δε, δια να κλέπτει δια περισσότερον καιρόν..»
   «Η υπερηφάνια και διεστραμμένη ψυχή αυτών των 12 μωρών της συνόδου, τους εμποδίζει από το να στοχασθώσι την φθοράν όπου προξενούσι στον λαόν με τα μεγαλώτατα έξοδα των συχνών αλλαγών των πατριαρχών, και άλλο δεν ενθυμούνται, παρά ότι, όσα εξοδεύσουν, το ξαναλαμβάνουν από τον νεόφυτον (Πατριάρχη), και πάντοτε με το διάφορόν τους (πληρωμή)»..
 
«Αυτοί (οι καλόγεροι) έχουσι εν κιβωτίδιον γεμάτο κόκαλα και κρανία ακέραια, τα οποία ασημώνοσι και έπειτα ονοματίζουσι, τα μεν του Αγίου Χαραλάμπους, τα δε, του Αγίου Γρηγορίου. Εν ενί λόγο, δεν αφήνουν Άγιο που να μην έχουν μέρος από τα κόκαλά του. Οι περισσότεροι από αυτούς τους κοκκαλοπωλητάς, εξέρχονται από το όρος του Άθους, όπου ονομάζουν Άγιον Όρος, εις το οποίον ευρίσκεται η πηγή αυτών των καλογήρων.»
  Η Ελληνική Νομαρχία λοιπόν, είναι η Θεωρία του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ