θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, January 03, 2019

Ποίος είναι ο Έλλην;

 
 
1) Έλλην, σύμφωνα με όλους τους προγόνους μας τους Έλληνες ιστορικούς, είναι ο έχων προγόνους Έλληνες και όχι βαρβάρους...

Επί παραδείγματι:

Ο Εύμηλος, ο οποίος εξεστράτευσε εναντίον της Τροίας, ήταν γιός του Άδμητου και αυτός του Φέρη και αυτός του Κρηθέα και αυτός του Αίολου και αυτός του Έλληνα και αυτός του Δευκαλίωνα (αρχή γενεαλογίας Ελλήνων).

2) Ο μη-Έλλην, που αγαπά την Ελλάδα είναι φιλέλλην.
3) Ξένος, είναι ο Έλλην από άλλη πόλη.

4) Ο μη-Έλλην, λεγόταν βάρβαρος, (να μην το μπερδεύουμε με το "ξένος")

5) Φιλοξενία είναι να φιλοξενείς Έλληνες από άλλη πόλη (πχ  Έλληνες εμπόρους από άλλη πόλη), όχι βαρβάρους.

6) Ο Έλλην (ο έχων Έλληνες προγόνους) μπορεί να αγαπά την Ελλάδα, μπορεί όμως και όχι. Το αν αγαπά ή μισεί την Ελλάδα δεν αποτελεί κριτήριο για το αν είναι ή δεν είναι Έλλην.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ