θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, January 16, 2019

«Πρώτους ἑαυτοὺς οἱ προδόται πωλοῦσιν» (1)

 
 
«Πρώτους ἑαυτοὺς οἱ προδόται πωλοῦσιν» (1)
(Πρώτους τους εαυτούς τους πωλούνε οι προδόται.)
 
(Σ. Αλκαίος Χ.  16.01.2019)
 
Ο Δημοσθένης δέχθηκε χρυσό του Βασιλέως (2)
και την Αθήνα έστρεψε κατά των Μακεδόνων.
 
Στην μάχη της Χαιρώνειας έσπρωξε τους συμμάχους,
μ’ αυτός όλο κι απόφευγε στην φλόγα για να μπεί.
 
Στο βήμα σαν αγόρευε έμοιαζε με αδάμα,
μα την πατρίδα πρόδιδε με κούφιες ρητορείες.
 
Τον πλούτο απεχθανότανε, αδέκαστος πως ήταν,
μας έλεγε πολύ συχνά ωσάν υποκριτής. (3)
 
Τον Άρπαλο εζήτησε να διώξουν απ’ την πόλη,
μα ξαφνικά αρρώστησε κι έπαθε αργυράγχη. (4)
 
Την κύλικα εβούτηξε, άρπαξε και το χρήμα
και δίκη εξεκίνησε να ψάξουν για τον κλέφτη.
 
Μα τότε ήταν δύσκολη του δημοκόπου η μοίρα.
Του Υπερείδη έκοψε ο Αντίπατρος (5) την γλώσσα
και του Δημάδη ο Κάσσανδρος
(6) τον γυιό του κατασφάζει.
 
Ο Δημοσθένης όμως πονηρός, θέλησε να ξεφύγει,
ικέτης βρέθηκε με μιας στον Μέγα Ποσειδώνα
κι αλλόκοτους υποκριτές έβλεπε στ’ όνειρό του.
 
Α! μην σας περάσει απ’ τον νου πως δεν ήταν προδότης,
αφού πριν γίνει ρήτορας ο Σάτυρος του είπε:
«Την τέχνη του υποκριτή πρέπει πρώτα να μάθεις
και στόλιζε τον λόγο σου, κάντον χαριτωμένο.»
 
 

(1) Πλουτάρχου, Βίος Δημοσθένους 31, 6
«Δημάδην δὲ χρόνον οὐ πολὺν ἀπολαύσαντα μισουμένης δόξης ἡ Δημοσθένους δίκη κατήγαγεν εἰς Μακεδονίαν, οὓς ἐκολάκευσεν αἰσχρῶς, ὑπὸ τούτων ἐξολούμενον
δικαίως, ἐπαχθῆ μὲν ὄντα καὶ πρότερον αὐτοῖς, τότε  δ' εἰς αἰτίαν ἄφυκτον ἐμπεσόντα. γράμματα γὰρ ἐξέπεσεν αὐτοῦ, δι' ὧν παρεκάλει Περδίκκαν ἐπιχειρεῖν Μακεδονίᾳ καὶ σῴζειν τοὺς Ἕλληνας, ὡς ἀπὸ σαπροῦ καὶ παλαιοῦ στήμονος – λέγων τὸν Ἀντίπατρον – ἠρτημένους. ἐφ' οἷς Δεινάρχου τοῦ Κορινθίου κατηγορήσαντος, παροξυνθεὶς ὁ Κάσσανδρος ἐγκατέσφαξεν αὐτοῦ τῷ κόλπῳ τὸν υἱόν, εἶθ' οὕτως ἐκεῖνον ἀνελεῖν προσέταξε, [ἐν] τοῖς μεγίστοις διδασκόμενον ἀτυχήμασιν, ὅτι πρώτους ἑαυτοὺς οἱ προδόται πωλοῦσιν, ὃ πολλάκις Δημοσθένους
προαγορεύοντος οὐκ ἐπίστευσε».
 
(2) Των Περσών.
 
(3) Ηθοποιός.
 
(4) 25. 5, 6   Ο Δημοσθένης δεν άντεξε άλλο, παρά χτυπημένος από την δωροδοκία, σαν να είχε δεχτεί φρουρά, συντάχθηκε με τον Άρπαλο. Την επομένη ημέρα πήγε στην εκκλησία του Δήμου, με τυλιγμένο καλά γύρω-γύρω τον λαιμό του με μαλλί και ταινίες, κι όταν τον καλούσαν να σηκωθεί και να μιλήσει, έκανε νόημα πως του κόπηκε η φωνή. Οι έξυπνοι έλεγαν κοροϊδεύοντας, πως ο δημαγωγός την νύχτα δεν έπαθε συνάχι, αλλά αργυράγχη.
 
25. 5, 6   οὐ γὰρ ἀντέσχεν ὁ Δημοσθένης, ἀλλὰ πληγεὶς ὑπὸ τῆς δωροδοκίας ὥσπερ παραδεδεγμένος φρουρὰν προσκεχωρήκει τῷ Ἁρπάλῳ, καὶ μεθ' ἡμέραν εὖ καὶ καλῶς ἐρίοις καὶ ταινίαις κατὰ τοῦ τραχήλου καθελιξάμενος εἰς τὴν ἐκκλησίαν προῆλθε, καὶ κελευόντων ἀνίστασθαι καὶ λέγειν, διένευεν ὡς ἀποκεκομμένης αὐτῷ τῆς φωνῆς. οἱ δ' εὐφυεῖς χλευάζοντες οὐχ ὑπὸ συνάγχης ἔφραζον, ἀλλ' ἀργυράγχης εἰλῆφθαι νύκτωρ τὸν δημαγωγόν.

(5) Ο Αντίπατρος ήταν Μακεδόνας στρατηγός των βασιλέων Φιλίππου Β΄ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τοποτηρητής του τελευταίου κατά την εκστρατεία στην Ασία. Ηταν γιος του Ιόλα, αριστοκρατικής καταγωγής και ένας από τους επιφανέστερους Μακεδόνες πολιτικούς και στρατιωτικούς.
(6) Ο Κάσσανδρος ήταν Μακεδόνας ένας από τους Επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μια από τις πρωταγωνιστικές φυσιογνωμίες στους πολέμους των Διαδόχων, που βασίλεψε στο χώρο της Μακεδονίας.