θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, December 01, 2018

Leo Tolstoy : Η αλήθεια είναι ότι το κράτος είναι μια συνωμοσία ...

 

 
Leo Tolstoy : Η αλήθεια είναι ότι το κράτος είναι μια συνωμοσία σχεδιασμένη όχι μόνο για να εκμεταλλεύεται, αλλά κυρίως για να διαφθείρει τους πολίτες της.

Leo Tolstoy: The Truth is that the state is a conspiracy designed not only to exploit, but above all to corrupt it's Citizens.