θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, December 16, 2018

Ασκληπιός - Υγεία - ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ

 

Ασκληπιός - Υγεία - ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ

 ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 

 Ώ σύ Ασκληπιέ, ιατρέ των πάντων, ώ δέσποτα Παιάν, πού μαγεύεις τα έκ των νόσων παθήματα των ανθρώπων, πού καταπραΰνεις με τα δώρα σου, ο ισχυρός, είθε να έλθης φέρων είς ημάς την υγείαν, και καταπαύων τις βαρειές ασθένειες και τον ολέθριον θάνατο, σύ, ώ νέε, πού συντελείς είς την αύξησιν και απομακρύνεις τα κακά, ο καλότυχος, σύ το ισχυρό βλαστάρι, το πολυτίμητο του Φοίβου Απόλλωνος, ο εχθρός των νοσημάτων, πού έχεις άμεπτον σύζυγον την Υγείαν° έλα, μακάριε, σωτήρα μας, δίδων είς ημάς καλόν τέλος του βίου.


ΥΓΕΙΑ


 Σύ η περιπόθητη, η αξιέραστη, που ζωογονείς τα πάντα, η βασίλισσα των πάντων, άκουσε με, ώ μακαρία Υγεία, που φέρεις την ευτυχίαν και είσαι η μητέρα όλων° διότι από σένα από το ένα μέρος καταστρέφονται αί ασθένειαι των ανθρώπων, και από το άλλο μέρος κάθε σπίτι πάλιν εξ αιτίας σου (όταν έχει υγεία) ανθοφορεί γεμάτο από χαρά, και αί τέχναι ακμάζουν. Και σε ποθεί ο κόσμος, ώ βασίλισσα, και μόνον ο Άδης σε μισεί ο πάντοτε θανατηφόρος.
Είσαι πάντοτε θαλερά, σε σένα περισσότερο από όλους απευθύνομεν τις ευχές μας, είσαι η ανακούφισις των ανθρώπων° διότι χωρίς εσένα όλα είναι ανωφελή είς τους ανθρώπους° διότι ούτε ο Πλούτος, που μας δίνει τα αγαθά, είναι γλυκός κατά τα συμπόσια, ούτε ο ανήρ γίνεται γέρων, που εμόχθησε πολύ, χωρίς εσένα° διότι μόνη εσύ κυριαρχείς των πάντων, και βασιλεύεις είς όλα.
Αλλά ώ θεά, έλα είς τους μύστας πάντοτε βοηθός, και σώζε μας από την κακότυχη ανία των φοβερών ασθενειών.


ΑΣΤΕΡΙΟΣ