θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, November 20, 2018

Η δουλειά στην ΕΣΣΔ θα σας κάνει έναν ήρωα.

 
 
Πύλη του ανθρακωρυχείου Vorkuta, Vorkuta Gulag, ένα από τα μεγαλύτερα σοβιετικά στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, Ρωσία, Δημοκρατία Κομί, 1945.
Το σύνθημα πάνω από την είσοδο γράφει: «Η δουλειά στην ΕΣΣΔ θα σας κάνει έναν ήρωα».
 
Gate of the Vorkuta coal mine, Vorkuta Gulag , one of the major Soviet labor camps, Russia, Komi Republic, 1945. The slogan above the entrance reads 'Working in the USSR will make you a hero'.