θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, November 27, 2018

"Ελλην ειμί "

 
 
Λοιπόν, επειδή πολλοί φίλοι με γνωρίζουν ως Στέλιο ή Αστέριο θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν γιορτάζω σήμερα (ούτε και του Αστερίου), διότι έχω πάψει εδώ και πολλά χρόνια να πιστεύω σε Εβραϊκά παραμύθια.
 
ΕΛΛΗΝ Ειμί και ως ΕΛΛΗΝ έχω για θρησκεία μου την Ελληνική Πατρώα Θρησκεία των ενδόξων προγόνων μου.
"Λέγεται γαρ ώς Ορφεύς Θραξ πρώτος τεχνολογήσαι τά Ελλήνων μυστήρια και το τιμάν Θεόν θρησκεύειν εκάλεσαν, ώς Θρακίας ούσης της ευρέσεως..."
Λεξικό Σουΐδα, λήμμα Θρησκεύειν.

Θρησκεύειν = θεοσεβεί, υπηρετεί τοίς θεοίς.
 
Η θρησκεία των Ελλήνων ήταν ισάξια προς την Φιλοσοφία, την Λογοτεχνία, την Τέχνη, τις Επιστήμες και τον ανώτερο Πολιτισμό.
Δεν είχε
και δεν έχει καμμία σχέση με την είδωλολατρεία.
Φυσικά και δεν λάτρευαν και δεν προσκυνούσαν ανθρώπινες κατασκευές και απεικονίσεις.

"Λατρείαν ειδώλων ούκ εγνωρίσαμεν ποτέ".
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ο Φιλόσοφος Αυτοκράτωρ

Ο Μυσταγωγός του Ναού του Απόλλωνος των Δελφών ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, στο περίφημο έργο του "Περί τού ΕΙ του έν Δελφοίς" εξηγεί ότι ο Ήλιος τιμάται όχι ώς θεός, αλλά ως ιδέα του θεού.
Ο λαμπρός (και όχι σκοτεινός)
φιλόσοφος  από την Ιωνία ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ δηλώνει ότι από το "Εν" εκκινούν τα πάντα και σε αυτό καταλήγουν.

Ο Ελεάτης ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ ταυτίζει το Θεό με το Σύμπαν.

Ο θεμελιωτής της περίφημης Ελεατικής Φιλοσοφικής Σχολής ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ, εξηγεί ότι ο Θεός είναι ένας και δεν είναι ανθρωπόμορφος.

Ο ΠΛΑΤΩΝ στο έργο του Σοφιστής μας λέει : "Ο Θεός ποιεί και δημιουργεί, ενώ ο άνθρωπος κατασκευάζει είδωλα δηλαδή έργα φαινομενικής ομοιότητος προς την πραγματικότητα".

Ο Θαλής αναφέρει, "πρεσβύτερον των όντων ο Θεός αγέννητον γάρ".

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ θεωρεί τον Θεό ως την Πρωταρχική αιτία και πηγή του "Όλου".

Οι νεοπλατωνικοί δίδασκαν ότι ο Θεός είναι το Έν από τον οποίο πηγάζουν όλες οι μορφές υπάρξεως.
Η φιλοσοφική αντίληψη των Ελλήνων δεν αποδεχόταν την ύπαρξη μιας αρνητικής Θεότητας (Σατανά) που εκπροσωπούσε το κακό. Αυτό ήταν μία αδίστακτη δημιουργία των πονηρών ιερατείων,(Εβραιοχριστιανικών) με σκοπό την αμάθεια και την τρομοκρατία των ανθρώπων, που οδηγεί στην υποδούλωση τους ώστε να τους ελέγχουν οικονομικά και πνευματικά.

Κάτι που ήταν ξένο προς την ελεύθερη Ελληνική Φιλοσοφική σκέψη. Κακό ήταν απλώς η απουσία του καλού, όπως σκότος είναι η απουσία του φωτός.
Η Ελληνική Θρησκεία δεν είχε ποτέ ιερατική κάστα, (επαγγελματικό ιερατείο) δόγμα, ιερά και απόκρυφα βιβλία, μαρτυρολόγιο, την άλογη (χωρίς λογική) πίστη και τις εξ αποκαλύψεως αλήθειες.
 
"Τόν γάρ Δία τον νούν του κόσμου υπολαμβάνοντες, ός τα έν αυτώ εδημιούργησεν έχων τόν κόσμον...
Ζεύς ούν ο πάς κόσμος, ζώον έκ ζώων, και Θεός έκ Θεών Ζεύς δέ καθό νούς αφ'ού προφέρει πάντα και δημιουργεί τοίς νοήμασι".
 
"Ο Ζεύς είναι για τους Έλληνες ο Νούς του Κόσμου, ο οποίος δημιούργησε όλα όσα υπάρχουν εντός του και είναι αυτός που κατευθύνει τον κόσμο...

Ο Ζεύς, λοιπόν, είναι όλος ο κόσμος, ο Ζών που περικλειεί όλες τις ζωές, ο Θεός που περιλαμβάνει όλους τους θεούς, ο Ζεύς είναι όπως ο Νούς από τον οποίο προέρχονται τα πάντα και ο οποίος δημιουργεί μέσω των νοημάτων".
Πορφύριος, «Περί αγαλμάτων».
 
Έρρωσθε και ευδαιμονείτε! 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΟΪΛΟΥΣ