θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, November 25, 2018

Μια συνέντευξη από τον κ. Χένρυ Φόρντ.

 
 
Ο Sims σχολιάζει μια συνέντευξη που πήρε από τον κ. Χένρυ Φόρντ (Henry Ford) (N, Y. Times 7/7/35) και αφορά τις παρατηρήσεις του σχετικά με την πρόταση για το "Μοιράστε τον πλούτο":
 
 "Αυτό που οι περισσότεροι υποψήφιοι διανεμητές του πλούτου αποτυγχάνουν να καταλάβουν είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να διανεμηθεί εάν πρώτα δεν παραχθεί.
Η κοινωνία μπορεί μόνο να προχωρήσει και να ανέλθει το κοινό βιοτικό επίπεδο μόνον με την αποτελεσματικότερη χρήση των μέσων παραγωγής. Η έκταση κατά την οποία ο πλούτος διανέμεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν υπάρχει άλλος τόπος ή χρόνος όπου η διαίρεση αυτή να συγκριθεί, οφείλεται στην τεράστια παραγωγή εμπορευμάτων για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών από την ιδιωτική διαχείριση των εγκαταστάσεων παραγωγής. Εκτός, από το μικρό μέρος που κατακρατούν οι ιδιοκτήτες για τα έξοδα της διαβίωσης τους και για ευεργεσίες, όλη η αξία της παραγωγής έχει επιστραφεί στην κοινωνία και σε πολύ μεγαλύτερο όγκο από ό, τι θα μπορούσε να γίνει με βάση το
απόβλητα και την αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διαχείρισης. "