θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, November 22, 2018

Ο σοσιαλισμός φέρνει σταθερά τη χώρα στην άβυσσο.

 
 
Ο  κ. Ramsay MacDonald
 
Ο Patriot του Λονδίνου (4/16/36) σχολίασε:
"Ο σοσιαλισμός του Πρόεδρου Ρούσβελτ φέρνει σταθερά τη χώρα στην άβυσσο, κάτι που είναι πάντα το αποτέλεσμα όταν τεθούν σε εφαρμογή οι σοσιαλιστικές θεωρίες. Εμείς σε αυτή χώρα έχουμε την εμπειρία στα  1931 μετά από δύο χρόνια διακυβέρνησης από τον κ. Ramsay MacDonald και τους σοσιαλιστές φίλους του. "
 
The London Patriot (4/16/36) commented: "President Roosevelt's Socialism is bringing the country steadily to the abyss which is always the end when Socialist theories are put into practice. We in this country had the experience in 1931 after two years' governance by
Mr. Ramsay MacDonald and his Socialist friends."