θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, October 19, 2018

Ένας κομμουνιστικός τηλέγραφος.

 
 
 
Ένας κομμουνιστικός τηλέγραφος.
 
Κατά την περίοδο του «Σιδηρού Παραπετάσματος» και του «Ψυχρού πολέμου», μία οικογένεια στην Ελλάδα κατασκεύασε έναν κώδικα.
Επειδή υπήρχε λογοκρισία ανάμεσα στα Δυτικά και στα Κομμουνιστικά κράτη, οι συγγενείς που δέχονταν επιστολές από την ανατολή , συνεχώς διάβαζαν πως τα πάντα στον Κομμουνισμό «Είναι καλά» και ότι όλοι εκεί «Περνούν καλά».
Θέλησαν λοιπόν να φύγουν από την Ελλάδα οικογενειακώς και να μεταναστεύσουν στη Ρωσία για να ζήσουν μία καλλίτερη ζωή. Επειδή φοβόντουσαν όμως πως δεν είχαν επαρκείς και σωστές πληροφορίες, έστειλαν έναν ξάδερφο τους στην Ρωσία  στους συγγενείς τους, με την οδηγία να τους πληροφορήσει για την πραγματική κατάσταση.
Η συμφωνία ήταν η εξής: Αφού θα έμενε για κάποιο διάστημα στους συγγενείς στην Ρωσία, θα έστελνε μία επιστολή στην οποία θα περήχετο / υπήρχε μία φωτογραφία όλης της οικογένειας που ζούσε στην Ρωσία .

Ο κώδικας ήταν ο εξής:
Εάν τα πράγματα ήταν καλά, θα έπρεπε να στέκονται όρθιοι.
Εάν τα πράγματα δεν ήταν καλά , θα έπρεπε να είναι καθισμένοι.
Πέρασαν κάποιοι μήνες και τελικά ήλθε η επιστολή με την φωτογραφία.
Όλη η οικογένεια που ζούσε στην Ρωσία, είχε φωτογραφηθεί ξαπλωμένη στο χώμα.
 
 
A Communist Telegraph.
 
During the "Iron Curtain" and "Cold War" period, a family in Greece built a code. Because there was censorship between the Western and the Communist states, the relatives who received letters from the east, constantly read that everything in Communism " is good" and that everyone there «Αre doing well".
So all the family wanted to leave Greece and emigrate to Russia to live a better life. But because they feared that they did not have enough and correct information, they sent a cousin to Russia to their relatives, with the instruction to tell them about the real situation.
The deal was as follows: After spending some time with relatives in Russia, he would send a letter to which he would have put a photo of the entire family living in Russia.

The code was as follows:

If things were good, they would have to stand upright.
If things were not good, they would have to be seated.
Some months passed and finally the letter with the photo came.
The whole family living in Russia was photographed lying on the soil.