θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, October 28, 2018

Το σιωπώμενον αγαθόν. (1)

 
 
Πλάτων.
 
 Το σιωπώμενον αγαθόν. (1)

(Σ. Αλκαίος Χ. 28.10.2018)

http://ermionh.blogspot.com/2018/10/1.html

http://ermionh.blogspot.com/2018/04/blog-post_5.html
 
 
Στον Δία τον Μητίετα
θυσίασε ο Πλάτων
και σχέδιο κατέστρωσε
μεγάλου στρατηγού.
 
Πλοία και άνδρες χάθηκαν
σε ατυχή στρατεία
κι οι ζωντανοί εκλείσθηκαν
μέσα στης γης τα βάθη.
 
Κι όμως ραδεία φαίνονταν
πως θάναι η πορεία,
τις Συρρακούσες εύκολα
πως θα τις υποτάξουν.
 
Μα τώρα οι τριήρεις τους,
οι ναύτες κι οι οπλίτες,
λικνίζονται στα κύματα,
στης ήττας τον χορό.
 
Δύο φορές επέρασε
του τύραννου την πύλη
και μέγα εκινδύνευσε
και σκλάβος επωλήθη.
 
Μα τελικά μας έδειξε
πως ένας σοφιστής
με τέχνασμα περίτεχνο
μπορεί να θριαμβεύσει.
 
Με την ζωή του έγραψε
στρατηγικής βιβλίο
που τώρα όλοι οι στρατοί
έχουν κρυφό τους όπλο.
 
Τον κάθε Διονύσιο
με τέχνασμα νικάνε,
αφού πρώτα τον πείσουνε
τα πάντα να τ’ αφήσει
και το μεγάλο αγαθό
αλλού ν’ αναζητήσει. 

 
(1) «εἰ πρότερον μὲν Ἀθηναῖοι ναυτικαῖς καὶ πεζικαῖς δυνάμεσι μεγάλαις δεῦρο πλεύσαντες ἀπώλοντο καὶ διεφθάρησαν πρότερον ἢ λαβεῖν Συρακούσας, νυνὶ δὲ δι' ἑνὸς σοφιστοῦ καταλύσουσι τὴν Διονυσίου τυραννίδα, συμπείσαντες αὐτὸν
ἐκ τῶν μυρίων δορυφόρων ἀποδράντα, καὶ καταλιπόντα τὰς τετρακοσίας τριήρεις καὶ τοὺς μυρίους ἱππεῖς καὶ τοὺς πολλάκις τοσούτους ὁπλίτας, ἐν Ἀκαδημείᾳ τὸ σιωπώμενον ἀγαθὸν ζητεῖν καὶ διὰ γεωμετρίας εὐδαίμονα γενέσθαι, τὴν ἐν ἀρχῇ καὶ χρήμασι καὶ τρυφαῖς εὐδαιμονίαν Δίωνι
καὶ τοῖς Δίωνος ἀδελφιδοῖς προέμενον.»

Πλούταρχος, Δίων κεφ. 14 παρ. 3