θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 01, 2018

Tα ξόρκια των μάγων είναι ασήμαντα σε σύγκριση με τα στρεβλά συστήματα.Ο Βαλεντίν Τόμπεργκ αναφέρει: "Ένα πρόσωπο που είχε την ατυχία να πέσει θύμα στο ξόρκι ενός φιλοσοφικού συστήματος (και τα ξόρκια των μάγων είναι ασήμαντα σε σύγκριση με το καταστροφικό αποτέλεσμα που έχει ένα ξόρκι ενός φιλοσοφικού συστήματος!) Δεν μπορεί πλέον να δει κόσμο ή τους ανθρώπους ή τα ιστορικά γεγονότα, όπως είναι. Βλέπει τα πάντα μόνο μέσα από το στρεβλό πρίσμα του συστήματος το οποίο τον κατέχει. Έτσι, ένας μαρξιστής του σήμερα δεν είναι σε θέση να δει τίποτα άλλο στην ιστορία της ανθρωπότητας εκτός από τον «ταξικό αγώνα».

Valentin Tomberg quotes 
“A person who has had the misfortune to fall victim to the spell of a philosophical system (and the spells of sorcerers are mere trifles in comparison to the disastrous effect of the spell of a philosophical system!) can no longer see the world, or people, or historic events, as they are; he sees everything only through the distorting prism of the system by which he is possessed. Thus, a Marxist of today is incapable of seeing anything else in the history of mankind other than the “class struggle”.