θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 02, 2018

Oι μετανάστες καταστρέφουν την Σουηδία.

 
 
Αν και οι ηγέτες της Σουηδίας είναι κυριολεκτικά εγκληματικά ηλίθιοι, οι μετανάστες δεν θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπιστεί καλύτερα από τον σουηδικό λαό. Σε απάντηση, οι μετανάστες δεν θα μπορούσαν να συμπεριφέρονται χειρότερα, καταστρέφοντας κυριολεκτικά την τέλεια μικρή χώρα που τους έδωσε ένα κατάλυμα.
 
Though the leaders of Sweden are literally, criminally stupid, the immigrants couldn't have been treated better by the Swedish people.  In response, the immigrants couldn't have behaved worse, literally destroying that perfect little country that gave them a break.