θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 30, 2018

Ένας Νιγηριανός έχει αναγνωριστεί ως η αρχική πηγή του Monkeypox στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 
 
Ένας Νιγηριανός έχει αναγνωριστεί ως η αρχική πηγή της πρώτης καταγεγραμμένης περιπτώσεως του Monkeypox στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον Guardian UK.
 


Το Monkeypox είναι μολυσματική ασθένεια που προκαλείται από τον ιό του Monkeypox που μπορεί να εμφανιστεί σε ορισμένα ζώα συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων. [2]
Τα συμπτώματα αρχίζουν με πυρετό, κεφαλαλγία, μυϊκούς πόνους, διογκωμένους λεμφαδένες και αίσθημα κόπωσης. [1] Αυτό ακολουθείται από ένα εξάνθημα που σχηματίζει φουσκάλες και κρούστα. [1] Ο χρόνος από την έκθεση στην εμφάνιση των συμπτωμάτων είναι περίπου 10 ημέρες. [1] Η διάρκεια των συμπτωμάτων είναι συνήθως 2 έως 5 εβδομάδες. [1]
 
 
Monkeypox is an infectious disease caused by the monkeypox virus that can occur in certain animals including humans.[2] Symptoms begin with fever, headache, muscle pains, swollen lymph nodes, and feeling tired.[1] This is followed by a rash that forms blisters and crusts over.[1] The time from exposure to onset of symptoms is around 10 days.[1] The duration of symptoms is typically 2 to 5 weeks.[1]