θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 15, 2018

Χριστιανισμός – Κομμουνισμός - Christianism - Communism


 
Χριστιανισμός – Κομμουνισμός  -  Christianism - Communism
 
Θεός – Νομοτέλεια
God   -  causality, causation
 
Απωλεσθείς παραδεισος (Εδεμ) - Πρωτόγονος Κομμουνισμός
Lost paradise (Eden) - Primitive communism
 
Προπατορικό αμάρτημα – Ατομική Ιδιοκτησία
Original sin - Individual Property
 
Σωτήρας (Μεσσίας, Προφήτης)  - Μάρξ
Savior (Messiah, Prophet) – Marx
 
Προάγγελοι του Σωτήρος (Προφήτες) – Ουτοπιστές σοσιαλιστές.
Prophets of the Savior (Prophets) - Utopian Socialists.
 
Απόστολοι - Έγκελς, Λένιν, Στάλιν, Μάο.
Apostles - Engels, Lenin, Stalin, Mao.
 
Άγιοι – Ήρωες του κόμματος.
Saints - Heroes of the party.
 
Ιερά κείμενα (Ευαγγέλιο – Κοράνι – Τορά) – Κείμενα των κλασσικών του Μαρξισμού (Μανιφέστο)
Sacred texts (Gospel - Quran - Torah) - Texts of Classical Marxism (Manifesto)
 
Αιρέσεις – Παρεκκλίσεις (Αναθεωρητισμός, Εθνικός Κομμουνισμός)
Heresies - Derogations (Revisionism, National Communism)
 
Δευτέρα Παρουσία (Ημέρα της Κρίσεως) - Προλεταριακή επανάστασις.
Second Coming (Judgment Day -doomsday) - Proletarian Revolution.
 
Βασιλεία του Θεού – Η Δικτατορία του Προλεταριάτου.
God's Kingdom - The Dictatorship of the Proletariat.
 
Η γη της επαγγελίας – Ο Κομμουνισμός στην Ρωσία.
The Land of Promise - Communism in Russia.
 
Περιούσιος λαός. – Ο Ρωσικός, παλαιότερα  το Προλεταριάτο.
Chosen people. - The Russian, formerly the Proletariat.
 
Άγιοι τόποι (Ιερουσαλήμ, Μέκκα, Μπεναρές, Βατικανό, Δελφοί) -  Μόσχα, Πεκίνο.
Holy places (Jerusalem, Mecca, Benares, Vatican, Delphi) - Moscow, Beijing.
 
Ανωτάτη αρχή εκπροσωπούσα τον θεό. ( Πατριάρχης, Πάπας ) – Ηγεσία του ΚΚΣΕ και του ΚΚ της Κίνας.
Supreme authority I represented the god. (Patriarch, Pope) - Leadership of the Communist Party of Russia and the Chinese Communist Party.
 
Ιερός ναός (Αγία σοφία, Κάμπα, Άγιος Πέτρος) – Μαυσωλείο του Λένιν.
Holy Temple (Hagia Sophia, Caamba, St. Peter) - Mausoleum of Lenin.
 
Θρησκευτική τελετή – Κομματική συνέλευσις.
Religious ceremony - Party-political Assembly.
 
Αφορισμός – Διαγραφή από το Κ.Κ
Aphorism - Delete from the Communist Party