θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, September 20, 2018

Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη.

 
 
Αν ορισμένοι λαοί προσποιούνται ότι η ιστορία ή η γεωγραφία τους δίνει το δικαίωμα να υποτάξουν άλλες φυλές, έθνη ή λαούς, τότε δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. ~ Ludwig von Mises

If some peoples pretend that history or geography gives them the right to subjugate other races, nations, or peoples, there can be no peace.
~Ludwig von Mises