θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, July 15, 2018

Δημόσια συγγνώμη στην Ιαπωνία για υπάλληλο που ξεκίνησε το μεσημεριανό του διάλειμμα Τρία λεπτά νωρίτερα.

 
 
 Ιαπωνικά ζητήματα δημόσιας υπηρεσίας.
Δημόσια συγγνώμη για υπάλληλο που ξεκίνησε το  μεσημεριανό του διάλειμμα
τρία λεπτά νωρίτερα. 


Japanese Public Service Issues Public Apology for Employee Starting Lunch Break Three Minutes Early Anonymous 06/26/18(Tue)05:54:14 No.263697   [Reply]
A 64-year-old employee of the waterworks bureau in the Japanese city of Kobe was recently fined and reprimanded by his superiors for going on his lunch break three minutes early, on more than one occasion.

The lunch break at the Kobe waterworks bureau starts at 12 pm sharp and lasts until 1 pm. However, an employee looking for “a change of pace” decided to leave his desk a few minutes early to go get himself a bento box from a nearby restaurant. Unfortunately for him, a senior colleague looking out the window from his office, saw the unnamed offender heading to the restaurant on one of his unsanctioned escapades, and reported him to management. An investigation revealed that the man had started his lunch break three minutes early a total of 26 times in the last 7 months, which they apparently decided was a huge deal.

So huge in fact that the managers of the waterworks bureau organized a televised press conference at the end of which they bowed to the Japanese people in apology for their employee’s “deeply regrettable” actions. They said that the 64-year-old had violated a public service law that required public officials to “concentrate on their jobs”, and had to suffer the consequences. Apart from being reprimanded by his superiors, the man was also fined half a day’s pay for his actions.

“It is very regrettable that such a scandal has occurred, I am sorry,” one of the managers said during the televised press conference.


http://www.odditycentral.com/news/japanese-public-service-issues-public-apology-for-employee-starting-lunch-break-three-minutes-early.html

Ένας 64χρονος υπάλληλος του γραφείου ύδρευσης στην ιαπωνική πόλη Κόμπε επιβλήθηκε πρόσφατα πρόστιμο και επιπλήχτηκε από τους προϊσταμένους του γιατί πήγε για μεσημεριανό διάλειμμα τρία λεπτά νωρίτερα, σε περισσότερες από μία περιπτώσεις.
Το μεσημεριανό διάλειμμα στο γραφείο ύδρευσης του Kobe αρχίζει στις 12 μ.μ. αιχμηρές και διαρκεί μέχρι τη 1 μ.μ. Ωστόσο, ένας υπάλληλος που ψάχνει για "αλλαγή ρυθμού" αποφάσισε να αφήσει το γραφείο του λίγα λεπτά νωρίς για να πάει να πάρει τον εαυτό του ένα bento κουτί από ένα κοντινό εστιατόριο. Δυστυχώς γι 'αυτόν, ένας ανώτερος συνάδελφος που κοιτάζει έξω από το παράθυρο από το γραφείο του, είδε τον ανώνυμο δράστη να πηγαίνει στο εστιατόριο σε μία από τις αχαλίνωτες αποδράσεις του και τον ανέφερε στη διοίκηση.
Μια έρευνα αποκάλυψε ότι ο άνθρωπος είχε ξεκινήσει το μεσημεριανό διάλειμμα τρία λεπτά νωρίτερα συνολικά 26 φορές τους τελευταίους 7 μήνες, κάτι που φαινόταν ότι ήταν μια τεράστια συμφωνία.
Τόσο τεράστιο γεγονός ότι οι διευθυντές του γραφείου των υδραυλικών διοργάνωσαν μια τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου στο τέλος της οποίας υποκλίθηκαν στον ιαπωνικό λαό σε συγνώμη για τις «βαθιά λυπηρές» ενέργειες του υπαλλήλου του. Είπαν ότι ο 64χρονος είχε παραβιάσει έναν νόμο περί δημόσιας υπηρεσίας ο οποίος απαιτούσε από τους δημόσιους υπαλλήλους να «επικεντρωθούν στη δουλειά τους» και έπρεπε να υποστούν τις συνέπειες.
Εκτός από την επίπληξή του από τους προϊσταμένους του, ο άνθρωπος τιμωρήθηκε επίσης με μισό μισθό για τις πράξεις του.
"Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι συνέβη ένα τέτοιο σκάνδαλο, λυπάμαι", δήλωσε ένας από τους διευθυντές κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου.