θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 16, 2018

Κατά των επιβουλευομένων την ακεραιότηταν του κράτους.

 
 
 Διάλεξαν και τον τόπο και την ημέρα

17 Ιουνίου 1946 η ελληνική Βουλή υιοθέτησε το Γ' Ψήφισμα,
«Περί Εκτάκτων Μέτρων»,
 που προέβλεπε την ποινή του θανάτου, «κατά των επιβουλευομένων την ακεραιότηταν του κράτους».