θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, June 25, 2018

Χάλκινο φορητό ηλιακό ρολόι

 
 
Χάλκινο φορητό ηλιακό ρολόι από την ανασκαφή του Οκταγώνου των Φιλίππων. Σπάνιο είδος αστρονομικής τεχνολογίας.
Αρχαιολογικό  Μουσείο  Φιλίππων 

 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΟΪΛΟΥΣ